اختصاص اعتبه همراهر برای مرمت خانه مغیث الاسلام طبه همراهطبه همراهیی در بروجرد • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به نقل سرویس میراث فرهنگی و گردشگری سیاه جامگان فرهنگی ، حجت الله یارمحمدی در جمع رویدادنگاران، اظهار انجام: مراسم تحویل و تغییر خانه تاریخی مغیث الاسلام بروجرد به همراه حضور نمایندگان صندوق احیاء، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی لرستان و سرمایه‌گذار بخش خصوصی برگزار انجام گرفت.

وی افزود: به همراهزگشایی پاکت مزایده این بنای تاریخی ۲۴ بهمن ماه سال‌گذشته در کمیسیون مزایده‌های صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی انجام انجام گرفت. به همراه اعلام نام برنده و پس از طی مراحل قانونی، این بنا تحویل شرکت حمایت از تولیدکنندگان صنعت و کشاورزی به عنوان برنده مزایده این بنای تاریخی انجام گرفت.

یارمحمدی اضافه انجام: بنای تاریخی یاد انجام گرفته، به مدت ۲۰ سال واگذار و یک میلیارد و پانصد میلیون تومان نیز برای مرمت آن در نظر گرفته انجام گرفته هست. همچنین هزینه اجاره ماهیانه برای این بنا یک میلیون تومان تعیین انجام گرفته هست.