افتتاح ۲۰کیلومترراهبزرگراه درکرمانشاه با هم به همراهایام سیاه جامگان حسینی • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به نقل موکب سیاه جامگان حسینی : مسعود شریفی در کرمانشاه به همراه بیان اینکه به همراهید ایمنی تردد زائران سیاه جامگان حسینی در به همراهلاترین سطح ممکن تضمین شود اظهار داشت: با هم به همراه ایام سیاه جامگان حسینی ۲۰ کیلومتر بزرگراه در هستان کرمانشاه افتتاح می‌شود.

مدیرکل راه و منطقهسازی هستان کرمانشاه بر رعایت ایمنی در عملیات اجرایی پروژه‌های در دستورکار تأکید انجام و گفت: در این اواخر قطعاتی از بزرگراه کربلا در راه حد فاصل انتهای کنارگذر کرند- قطعه ۵ الف، قطعه ۷ در ورودی منطقه سرپل ذهاب و گردنه پاطاق به بهره‌برداری رسیده هست.

شریفی به همراه اشاره به نصب تابلوهای هانجام گرفتاردهنده و علائم و تجهیزات ایمنی در همه پروژه‌های فعال در بزرگراه کربلا (اسلام‌آبه همراهد غرب- قصرشیرین)،‌ بزرگراه اسلام‌آبه همراهد غرب- پل‌دختر، گردنه قلاجه عنوان انجام: امسال به همراه حداکثر توان تلاش انجام گرفت که ‌قطعات به همراهقی‌مانده از بزرگراه کربلا در قطعه اسلام‌آبه همراهد غرب تا سرپل‌ذهاب تکمیل شود.

وی به همراه اشاره به اینکه در هفته دولت گذشته ۴۰ کیلومتر بزرگراه افتتاح انجام گرفت بیان انجام: با هم به همراه ایام سیاه جامگان حسینی ۲۰ کیلومتر بزرگراه در هستان کرمانشاه افتتاح می‌شود که این ۲۰ کیلومتر شامل ۱۰.۳۰ کیلومتر قطعه چهار بزرگراه کربلا هست که به همراه افتتاح این پروژه احداث بزرگراه کربلا از اسلام‌آبه همراهد غرب تا سرپل‌ذهاب تکمیل انجام گرفت.

مدیرکل راه و منطقهسازی هستان کرمانشاه به همراه اشاره به اینکه یکی دیگر از این راهها بزرگراه اسلام‌آبه همراهد غرب به حمیل هست که کل این پروژه که از لرستان، کرمانشاه و ایلام می‌گذرد ۱۷۰ کیلومتر هست گفت: ۵۴ کیلومتر آن در دو قطعه اسلام‌آبه همراهد غرب- حمیل قرار دارد و ۲۵ کیلومتر قطعه نخست آنخیلی حیاتی هست که محل عبور زائران به مهران هست.

وی به همراه اشاره به اینکه در این رهستا ما ۷ کیلومتر از این راه را از قبل افتتاح انجامیم و بخش دیگر نیز افتتاح راه سه راهی هرسین به منطقهستان هرسین به طول ۳۰ کیلومتر هست افزود: ۱۵ کیلومتر از این راه در هفته دولت افتتاح انجام گرفته هست کل راه هم ۲۲ کیلومتر که این قطعه بخشی از کریدور شماره ۱۰ کشوری و محور به همراهزرگانی مرز به همراهزرگان و بندر امام خمینی (ره) هست که از هستانهای آذربه همراهیجان غربی، انجامستان، کرمانشاه و لرستان می‌گذرد و به بندر امام خمینی (ره)در خوزستان متصل می‌شود.

شریفی به همراه اشاره به اینکه از کل ۱۵۵ کیلومتر پروژه‌های در دستورکار نیز در هستان کرمانشاه تا الان ۱۱۰ کیلومتر را اجرا انجامیم گفت: ۳۰ کیلومتر از این راه در محور کامیاران- کرمانشاه در دست اجرا و ۱۵ کیلومتر به همراهقی‌مانده در محور سه‌راهی هرسین – منطقهستان هرسین – نورآبه همراهد به طول ۱۵ کیلومتر نیز در دست اجرا و به سرعت هم در حال بهره‌برداری هست.

وی به همراه بیان اینکه حیاتیترین بخش از این پروژه افتتاحی ما قطعه ۴ بزرگراه کربلا هست بیان انجام: چون امسال برای نخستین به همراهر عبور زائران سیاه جامگان حسینی را داریم در نتیجه راه و منطقهسازی پایان تلاش خود را انجامه که حداقل در این محور پروژه‌ها را تکمیل کند.

مدیرکل راه و منطقهسازی هستان کرمانشاه به همراه اشاره به اینکه ۷۰ درصد افتتاحهای امسال به نیت سفرهای سیاه جامگان در بزرگراه کربلا بوده هست افزود: قطعه ۱۰ بزرگراه کربلا از سرپل‌ذهاب به قصرشیرین به طور سریع عملیاتی انجام گرفت و در حال اجرا هست.

وی به همراه بیان اینکه در بخش قطعه ۴ از قسمت اسلام‌آبه همراهد غرب به سمت سرپل‌ذهاب کل طول راه ۸۳ کیلومتر هست که ۶۱ کیلومتر از این مقدار یک به همراهند جدید احداث انجامیم گفت: در ۲۲ کیلومتر به همراهقیمانده هر دو به همراهند را جدید احداث انجامیم علاوه بر این راه مستقیم ما ۲۵ دوربرگردان نیز برای افزایش به همراهندهای افزایش و کاهش سرعت و یک رمپ C به طول ۱۲ کیلومتر برای دور زدن و ایمنی راه در آن احداث انجام گرفته هست.

شریفی به همراه بیان اینکه طول خالص راه‌های احداث انجام گرفته از اسلام‌آبه همراهد غرب تا سرپل‌ذهاب ۱۱۷ کیلومتر بوده که هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای آن هزینه انجام گرفته هست بیان انجام: ادارات درگیر در زمینه حمل و نقل زائران سیاه جامگان در هستان کرمانشاه براساس گفت‌وگوهای انجام انجام گرفته اقداماتی را برای امنیت و آرامش افزایش زائران انجام داده‌اند که کارآمدی این اقدامات به همراه آغاز سفر زائران مشخص می‌شود.

 

منبع: تسنیم

Print Friendly, PDF & Email