در حال مذاکره به همراه وزارت خارجه برای لغو روادید گردشگران هستیم • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به نقل سرویس میراث فرهنگی و گردشگری سیاه جامگان فرهنگی ، علی اصغر مونسان صبح امروز (چهارشنبه- ۸منطقهیور) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع رویدادنگاران به بیان پلن‌های این سازمان جهت افزایش گردشگران خارجی پرداخت و اظهار انجام: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه هم‌افزایی میان سه بخش خود، می‌تواند نقش حیاتیی در رونق اقتصادی به ویژه بخش اشتغال ایجاد کند.

وی افزود: در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌توانیم به همراه رقمی زیاد کوچک اشتغال زیادی ایجاد کنیم، این درحالی هست که در سایر بخش‌ها به همراه رقم‌های زیاد سنگینی شغل ایجاد می‌شود.

مدیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطر نشان انجام: در بخش صنایع دستی پلن ایجاد ۷۰ هزار شغل را به مدیر‌جمهور داده‌ایم. براساس پلن اعلام انجام گرفته به ازای هر شغل ۵۰ میلیون تومان اعتبه همراهر پیش‌بینی انجام گرفته هست. این در حالی هست که در سایر بخش‌ها این رقم به ۵۰۰ میلیون یا حتی یک میلیارد تومان نیز می رسد.

مونسان گفت: به همراه هم‌افزایی دولت و مجلس می توانیم در صنایع دستی رونق ایجاد کنیم و به همراه ظرفیت‌های نیکو میراث فرهنگی در بخش گردشگری به همراه رونق نیکوی مواجه به همراهشیم.

وی به همراه اشاره به مزایای ورود گردشگران خارجی کشور اظهار انجام: به ازای هر گردشگر خارجی براساس برآوردها ۱۲۰۰ دلار ارز وارد کشور می‌شود که این رقم معادل ۳۰ بشکه نفت هست. امیدواریم به همراه هم‌افزایی میان بخش‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که شاید مقداری جدا از هم بودند، بتوانیم بخش گردشگری را رونق دهیم و در موضوع اشتغال نیز در این دوره نقش اساسی ایفا کنیم.

مدیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا دربه همراهره پلن‌های این سازمان در زمینه لغو روادید گردشگران خارجی گفت: همکاری‌های نیکوی به همراه جناب آقا ظریف داریم و مجموعه وزارت خارجه در این زمینه اعلام آمادگی انجامه هست. در حال مشخص انجامن کشورهای دنبال برای تسهیل روادید و در صورت نیاز لغو روادید هستیم.

مونسان کاهش زمان صدور روادید گردشگران خارجی را از جمله دیگر پلن‌های سازمان گردشگری عنوان انجام.

معاون مدیر‌جمهوری دربه همراهره لغو روادید به همراه کشورهایی از جمله عراق به همراه تاکید بر اینکه در موضوع لغو روادید مبه همراهحث دیپلماتیک به همراهید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار انجام: در حوزه مسائل دیپلماتیک موضوعاتی مطرح هست که به همراهید به صورت متقابل مورد توجه قرار بگیرد. در همین زمینه در حال مذاکره به همراه وزارت خارجه دربه همراهره لغو روادید کشور عراق هستیم و چنانچه منعی در این حوزه وجود نداشته به همراهانجام گرفت این اتفاق در فردا خواهد افتاد.

وی به همراه تاکید بر اینکه کشور عراق جزو کشور دنبال لغو روادید قرار دارد، تصریح انجام که در زمینه لغو روادید همکاری متقابل کشور عراق نیز مورد نیاز هست.