سیاه جامگان - احمدی‌نژاد می‌خوهست ۴ میلیون نفر از منطقهستان بیاورد تا معترضان ۸۸ را در پایتخت جمع کند/ بعید می‌دانم رفع حصر صورت بگیرد • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

سیاه جامگان# علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس هشدارات ناگفته ای از اتفاقات سال ۸۸ را به همراهزگو انجامه هست.
 
در ادامه متن گفت‌وگوی «فرهیختگان» به همراه «علیرضا زاکانی» آمده هست.
 
در سال ۸۸ ما تجربه زیاد حیاتیی را پشت سر گذاشتیم. نظام جمهوری اسلامی در مقطع انتخابه همراهت به همراه یک اتفاق جدید در عرصه آقام‌سالاری روبه‌رو انجام گرفت. تحلیل شما از آغاز فتنه ۸۸ و ریشه آن چیست؟
اتفاقاتی که سال ۸۸ افتاد، آزمون بزرگی برای ملت ما بود که الحمدلله ملت از آن سربلند بیرون آمد. این واقعه دارای دو بعد هست؛ یک بعد خارجی که اصل پلن‌ریزی فتنه و شرایط رخدادهای بعد از آن هست. یک بخش هم داخلی هست که زمینه‌ساز پیاده‌سازی نقشه دشمن قرار گرفته هست، لذا فتنه یک دسیسه تقابلی نظام سلطه به همراه انقلاب اسلامی هست. ابداً امری داخلی نیست که محدود به داخل به همراهانجام گرفت. هم از بعد فکری و طراحی عملیات و هم از بعد حمایت‌های سیاسی سران نظام سلطه و اسرائیل و هم از بعد تبلیغاتی و حمایت‌های رسانه‌ای آنها و هم از بعد کمک‌های مالی و شرایط مختلفی که اعمال انجام گرفت، تکمیلا مشخص هست انقلاب اسلامی به همراه ابعاد جدید یک دسیسه بزرگ مواجه انجام گرفته هست.
لذا به همراهید این را یک هماوردی برای انقلاب اسلامی به همراه نظام سلطه و نمادهای آنها یعنی ایران به همراه آمریکا دید و این همان دقت در بعد خارجی هست. بعد داخلی آن که عده‌ای به‌خاطر قدرت‌طلبی به همراه بی‌صداقتی به همراه آقام برخورد انجامند و سبب انجام گرفتند ماحصل این فعالیت‌های غیرقانونی و گفتار نادرست جامعه را ملتهب کند.
ریشه بعد خارجی این هست که نظام سلطه در تقابل به همراه جمهوری اسلامی دچار چالش بوده و ده‌ها سال ‌هست که تلاش می‌کند به همراه انقلاب اسلامی برخورد کند و انتقام سیلی و ضربه‌ای را که آقام ایران به او زدند، بگیرد. لذا پس از پیروزی انقلاب ۱۰ سال جنگ و تجاوز و شورش را در قالب مواجهه دشوار به ما تحمیل انجام، اما موفق نانجام گرفت.
 
نظام سلطه تلاش انجام جنگ قدرتی را بین مسئولان در نیمه دوم دهه ۷۰ تانجام گرفتید کند
در گام دوم آمریکا و همراهانش تلاش انجامند از طریق تهاجم نرم پایه‌های اعتقادی آقام را سست کنند، که آن‌طور که می‌خوهستند موفق نانجام گرفتند. در گام سوم آنها تلاش انجامند به همراه شیوه ارائه‌انجام گرفته از سوی هانتینگتون، جنگ قدرتی را بین مسئولان کشور در نیمه دوم دهه ۷۰ به بعد تانجام گرفتید کنند، که به همراهز به خوهسته‌شان نرسیدند. در گام چهارم به همراه پلن‌ریزی دقیق فعالیت و تلاش خود را معطوف به این انجامند که از طریق شکاف اجتماعی، آقام را در مقابل هم قرار دهند. در همین زمینه طراحی انجام گرفت تا به‌وسیله یکی از پایه‌های توفیق انقلاب اسلامی و هستمرار آن که آقام هستند، به نظام صدمه بخانومند و موفق انجام گرفتند مدت‌های مدیدی کشور را ملتهب کنند.
این موفقیت نظام سلطه ثمره کار یک عده قدرت‌طلب و بی‌صداقت داخل کشور بود که هم قدرت‌طلبی داشتند و هم صداقت نداشتند. از ۹ ماه قبل از انتخابه همراهت کمیته‌ای تحت عنوان کمیته صیانت از آرا را تشکیل دادند و به القای تقلب پیش از انتخابه همراهت دامن زدند و بعد از انتخابه همراهت هم خود را قطعا پیروز انتخابه همراهت به آقام معرفی انجامند. در روز انتخابه همراهت مدیر کمیته صیانت از آرای ابداًح‌طلبه همراهن گفت که قرائن نشان از پیروزی ما دارد و شب انتخابه همراهت نیز خود جناب آقا موسوی بیان انجام که من پیروز قطعی انتخابه همراهت هستم، اما از روز بعد دنبه همراهل این افتادند که تقلب انجام گرفته هست.
به گفته جناب آقا هاشمی‌رفسنجانی، روز بعد از انتخابه همراهت جناب آقاان موسوی و خاتمی و سیدحسن خمینی دفتر ایشان رفتند و صحبتی که برای جناب آقا هاشمی انجامند، این بود که اینها قائل به تقلب و خوهستار ابطال انتخابه همراهت هستند؛ یعنی هنوز نتیجه معلوم نانجام گرفته اینها دنبه همراهل ابطال انتخابه همراهت هستند. به صورت حتم جناب آقا هاشمی گفتند که کف خوهسته جناب آقا موسوی ابطال انتخابه همراهت هست و خوهسته‌های دیگری هم دارد و راه‌های قانونی را هم قبول ندارد.
 
قدرت‌طلبی و قانون‌شکنی عده‌ای زمینه‌ساز فتنه انجام گرفت
این به همراهعث انجام گرفت عملا قدرت‌طلبی و قانون‌شکنی عده‌ای در داخل، زمینه برای عملی انجامن آن طرح بزرگی که سال‌ها توسط بیگانگان به‌ویژه آمریکایی‌ها آماده انجام گرفته بود کلید بخورد و ما آسیب‌های جدی و فراوانی را داخل کشور از فتنه بخوریم.
 
به بحث جناب آقا میرحسین اشاره داشتید که جناب آقا هاشمی اذعان داشت کف خوهسته جناب آقا میرحسین ابطال انتخابه همراهت هست. در دیدار خود به همراه جناب آقا میرحسین و جناب آقا کروبی ایشان گفتند می‌ترسم اگر اعتراض نکنم ۱۳ میلیون از من عبور کنند. در این خصوص توضیح بفرمایید. 
بله، به جناب آقا میرحسین موسوی گفتیم هستدلال شما برای اینکه می‌گویید تقلب و تخلف انجام گرفته هست، چیست و ایشان هیچ دلیل و حرفی برای این امر نداشت. گفتیم اگر دلیلی ندارید، دلیل کوتاه نمی‌آیید؟ گفت اگر کوتاه بیایم، این ۱۳ میلیون نفر از من عبور می‌کنند.
به ایشان می‌گفتیم دلیل حق را نمی‌بینید. شما به جای دقت در موضوع و رهستگویی و صداقت به همراه آقام، دلیل حرف‌های نادرست رامطرح می‌کنید؟
 
رفتار فتنه‌گران واقعا نانجیبه همراهنه بود، چون انقلاب را تا لبه پرتگاه بردند
رهبرانقلاب برای فتنه‌گران از واژه رفتار «نانجیبه همراهنه»هستفاده انجامند، این واژه ناظر به کدام عملانجام سران فتنه به کار برده انجام گرفت؟ رهبری فتنه ۸۸ را به عنوان «میکروب‌سیاسی»توصیف انجامند، تحلیل شما از فرهنگ سیاسی نخبگان عرصه سیهست در سال ۸۸ چیست؟
متاسفانه اکثرا دنیاطلبی هست. حدیثی نورانی بیان می‌دارد که آن کس که به مقام صدق می‌رسد، آخرین چیزی که از قلب او خارج می‌شود، مقام‌پرستی هست. متاسفانه سران داخلی فتنه ابتدای راه هم نیستند که تازه بخواهند مشکل حب جاه را در وجود خود حل کنند. رفتار آنها نانجیبه همراهنه بود، چون واقعا صداقت نداشتند و به آقام رهست نگفتند و انقلاب را تا لبه پرتگاه بردند.
ملت را تا سقوط جلو بردند. این میکروب سیاسی همین دنیاطلبی هست. دنیاطلبی یعنی من مدیر به همراهشم به هر قیمتی که به همراهانجام گرفت؛  حتی عبور از آقام به همراهانجام گرفت. این اتفاق به همراهید رخ دهد. دیگران را پل پیروزی خود می‌کنم.
این همان سیهستی هست که دنبال وسیله را توجیه می‌کند. بنا هست من در انتخابه همراهت مدیر شوم، لذا هر اتفاقی رخ می‌دهد، فرعی هست. حاضر می‌شوم به دروغ به همراه آقام صحبت کنم و هر جنایتی را انجام دهم، اما ماحصل آن تنها تضمین ریهست من به همراهانجام گرفت. این همان سیهست غربی و ماکینخستیستی هست که به همه چیز نگاه ابزاری دارد تا به دنبال مورد نظر خود دست یابد.
 
موسوی و کروبی هیچ دلیلی برای گفتن نداشتند
نزدیک به ۶ سال از فتنه ۸۸ می‌گذرد. به‌عنوان عضو کمیته ویژه به همراه سران فتنه، جناب آقا کروبی و جناب آقا میرحسین، دیدار داشتید. جزئیات دیدارتان را بیان کنید.
آنکه برای ما جای تاثر و تعجب داشت، این بود که این افراد بی‌دلیل ادعای تقلب داشتند و حاضر نبودند دلایل ادعای خود را بیان کنند. امر تقلب را بدون دلیل قطعی فرض می‌انجامند. جناب آقا کروبی بیان می‌انجام که قطعا تقلب انجام گرفته. وقتی علت را می‌پرسیدیم می‌گفت چون من زیاد از چهار میلیون رای در سال۸۴  داشتم، ولی الان در سال ۸۸ رای من را ۳۵۰ هزار رای اعلام انجامند، پس تقلب انجام گرفته هست. می‌گفتیم آقام به شما رای ندادند. این دلیلی را که می‌فرمایید درست نیست. اگر می‌خواهید هر جا و هر تعداد صندوقی را که صلاح می‌دانید به همراهزشماری کنید، قبول نانجامند.
جناب آقا موسوی هم دلیلی نداشت و اینها بر ادعای نادرست خود تاکید می‌ورزیدند و ممکن بود توسط اطرافیان این به همراهورسازی و تصور غلط رقم خورده به همراهانجام گرفت. آنچه مسلم هست اینکه حرکت خخانومده‌ای زیاد از ۱۰ سال در کشور برای چنین کاری سرمایه‌گذاری انجامه بود.
جناب آقا کیان تاج‌بخش به صآسوده می‌گوید: «سال ۷۹ از بنیاد سوروس ماموریت گرفتم که ایران بیایم و وقتی آمدم، سه کار را به همراهید انجام می‌دادم. کار نخست این بود که شیب اعتقادزدایی را در جامعه تانجام گرفتید کنم که منجر به سست انجام گرفتن به همراهورهای آقام شود. وظیفه دوم این بود که تعلیم‌های ویژه‌ای را برای تشکیل سازماندهی اجتماعی در دستور کار داشته به همراهشیم که بتوانیم دست توانمندی را به همراه این موضوع ایجاد کنیم و در بخانومگاه درخت توخالی از اعتقاد را به همراه این دست توانمند به زیر بکشیم.»
 
تاج بخش از آمادگی تاج‌زاده برای سازماندهی جا خورده بود
سریع کار انجام انجام گرفت و خود آنها به همراهور نمی‌انجامند، جناب آقا کیان تاج‌بخش در گفته‌های خود بیان می‌کند وقتی وارد انجام گرفتم، نخستین دیدارم را به همراه جناب آقا تاج‌زاده در وزارت کشور داشتم و بعد گفتم مقصود ما تعلیم برای شکل‌گیری سازمان‌دهی جدید هست و ایشان می‌گفت برای من غیرقابل به همراهور بود که مسئولان مربوطه را در جلسه بعد آورده بودند که من تعلیم دهم؛ یعنی متاسفانه در داخل کشور عده‌ای به همراهز از سر بی‌صداقتی، زمینه را برای آنها فراهم انجامند.
 
 اگر موسوی تن به قانون می‌داد، در سال ۹۲ وضعیت بهتری داشت
برخی‌ در داخل اذعان دارند اگر آن اتفاق رخ نمی‌داد و جناب آقا موسوی آن حرف‌ها را بیان نمی‌انجام، ممکن بود سال ۹۲ مدیر‌جمهور شود. نظر شما چیست؟
کسی که قرار هست مدیر‌جمهور شود، تقدیر الهی و رای آقام تعیین‌کننده هست، ولی واقع امر، همین جناب آقا موسوی تن به قانون می‌داد و رهست می‌گفت و صداقت به خرج می‌داد و رای آقام را قبول می‌انجام و مقابل رای آقام نمی‌ایستاد، حتما وضع معقولی در سال ۹۲ داشت.
لذا از این جهت می‌خواهم بگویم اگر جریان‌های سیاسی کشور به همراه یک معرفت دقیق نسبت به حق انقلاب اسلامی و رهبری و آقام بر آنها، فعالیت‌های خود را سامان ندهند و اگر به نقطه‌ای برسند که بخواهند هر بهایی را پرداخت کنند تا خود مدیر به همراهشند و قدرت‌طلبی جلوی چشم آنها را بگیرد، عملا تبدیل به ابزار دشمن می‌شوند و همان اتفاقی که رخ داد می‌شود.
 
وقتی کسی «الف» را در حوزه قدرت‌طلبی بیان کند تا «ی» خواهد رفت
جناب آقا موسوی نخست‌وزیر جنگ بود، اما چه می‌شود جناب آقا موسوی سال ۸۸ را به همراه آن بیانیه‌ها و نارهست‌گویی و بی‌صداقتی به یک سال پرتلاطم تبدیل می‌کند و ابزار دشمن می‌شود. اگر روز نخست از جناب آقا موسوی هم می‌پرسیدید که شما در روز عاشورا قائل بودید به همراهید پرچم امام حسین(ع) را آتش بخانومند، ‌حتما ایشان اذعان می‌داشت که چنین نیست. اگر می‌گفتید قائل هستید بیایند تصویر حضرت امام را روز ۱۶ آذر پاره کنند و به آتش بکشند، حتما می‌گفت خیر! ولیکن وقتی کسی الف را در حوزه قدرت‌طلبی و بی‌صداقتی بیان انجام و زمینه را فراهم انجام، امور تا «ی» خواهد رفت. نهایت امر ممکن هست رضایت نداشته به همراهانجام گرفت، اما زمینه را برای منافقین و ضدانقلاب فراهم ‌انجامه که آنها چنین کنند.
 
کروبی و میرحسین هیچ وقت از موضع‌شان عدول نانجامند و به دنبه همراهل امتیاز از نظام و آقام بودند
آیا در دیداری که به همراه جناب آقاان کروبی و میرحسین داشتید، آنها از موضع خود عدول انجامه بودند؟ 
خیر. به هیچ وجه چنین نبود. آنها راهی را دنبه همراهل می‌انجامند و می‌خوهستند نظام و آقام به آنها امتیازی بدهد و از حق آقام عبور کند. رهبری محکم ایستادند و بیان داشتند اگر دلیلی دارید بیان کنید و من به‌عنوان رهبری دنبه همراهل می‌کنم. اگر اشکال نیست که رای آقام را تمکین کنید. رای آقام حق‌الناس بوده، هست و خواهد بود.
 
ادعای ۱۳ میلیون به همراه بدیهیات نخستیه عقلی در تضاد بود
در جلسات ابداًح‌طلبه همراهن بعد از انتخابه همراهت هم چیزهایی که مطرح و بعضا رسانه‌ای می‌انجام گرفت، از عدم تقلب در انتخابه همراهت حکایت داشت.
کسی که عقل داشته و یک روز در فضای انتخابه همراهت ایران تنفس انجامه به همراهانجام گرفت، می‌دانست ۱۳ میلیون رای کمی نیست. این ۱۰ هزار رای نیست که به همراه تخلف انجام شود. تقلب سازماندهی‌انجام گرفته محال هست. ۱۳ میلیون تقلب امر محالی بود که به همراه بدیهیات نخستیه عقلی در تضاد بود.
 
اینکه می‌گویند فتنه دو سر داشت، از بنیان غلط هست
برخی تلاش می‌کنند بگویند فتنه ۸۸ اتفاقی بین یک طرف به همراه فرد خاصی بود. چقدر این حرف به همراهورپذیر هست؟
این حرف از بنیان غلط هست، فرد خاص منظور مدیر‌جمهور منتخب هست؟
 
بله. جناب آقا احمدی‌نژاد هست. 
این از بنیان غلط هست، چون بعدها در شعارها اذعان داشتند که تقلب بهانه هست، اصل نظام نشانه هست. خیلی صریح اعلام انجامند. صحبت از تقلب نبود. عده‌ای قدرت‌طلبی و قانون‌شکنی انجامند و تهمت به نظام زدند و آبروی نظام را بردند، برای آنکه بتوانند تعداد روزی از منافع در قدرت بودن هستفاده کنند.
ولیکن کار به دست آنها نماند. عده‌ای فرصت‌طلب بودند و کار را از دست اینها گرفتند و آشوب و بلوا و آتش زدن و آدم کشتن و شهید انجامن در دستور کار داشتند، لذا وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید رادیو اسرائیل اظهار می‌کند اگر صدها کشته دادید، این راه را ادامه دهید. برای آن حاضر هستند هر هزینه‌ای هم پرداخت کنند و عناصر و مرتبطان هر کاری و جنایتی را انجام دهند. لذا رفتار نانجیبه همراهنه این افراد سنگ بنای این حرکت غلط انجام گرفت. این کار را اینها شروع انجامند، ولی کار دست اینها نماند و منطقی بود که نماند، چون پایان تجربه‌های قبلی ما نشان می‌داد اینها شروع می‌کنند ولی نمی‌توانند اداره کنند.
فرمایش رهبری در ۲۹ خرداد همین بود که از اردوکشی خیابه همراهنی پرهیز کنید و آقام را مقابل هم قرار ندهید و به قانون تمکین کنید و از راه قانونی بیایید و حق و حقیقت را دنبه همراهل کنید و حتی خودشان جلسه گذاشتند. رهبری هم به همراه میرحسین موسوی روز دوشنبه ۲۵ و هم ۲۶ خرداد به همراه نمایندگان ستادها جلسه گذاشتند. رهبری فرمودند که اگر یک دلیل و هستدلالی برای تقلب دارید، من به‌عنوان رهبر انقلاب این مساله را پیگیری می‌کنم.
 
کروبی و میرحسین سیاسیون سرگردنه بودند که به دنبه همراهل به همراهج‌خواهی بودند
ولی آنها هیچ چیزی برای گفتن نداشتند و دنبه همراهل به همراهج‌خواهی بودند. اینها سیاسیون سرگردنه بودند که متن جامعه را به همراه سرگردنه اشتبه همراهه گرفته بودند و می‌خوهستند به همراهج‌خواهی کنند و به آقام رهست نمی‌گفتند. نانجیبی از این مکان سررشته می‌گیرد که اینها درون خود می‌گویند تقلب نیست، اما بیرون و به همراه آقام بی‌صداقتی می‌کنند و بیان نمی‌کنند.
 
فتنه امر جهانی نظام سلطه علیه ما هست
راجع به اصل فتنه همان زمان صریح بحث خود را بیان انجامم و گفتم فتنه امر جهانی نظام سلطه علیه ما هست و اینها سر فتنه نیستند و سر فتنه آمریکا هست، اما این افراد سرهای داخلی فتنه هستند، کسی نمی‌تواند آنها را تطهیر کند. برخی دنبه همراهل تطهیر هستند. بدانند چنین نخواهد انجام گرفت. اینها همانند خطاکاری هستند که این خطای بزرگ را مرتکب انجام گرفتند و ملت و انقلاب را تا لب پرتگاه بردند و این آسیب‌های روحی- روانی و جسمی- جانی و معنوی- مادی را برای جامعه ما رقم زدند. یا خود زمینه‌ساز انجام گرفتند تا دیگران این اقدام را انجام دهند. به هر حال کاری که اینها مستقیما انجام دادند یا در امری مبه همراهشرت انجامند که سال‌ها توسط دشمن طراحی انجام گرفته بود، به همراهید پاسخگو به همراهشند.
 
سران فتنه به دشمن امیدواری دادند
این تجربه ارزان‌قیمتی نیست که هشت ماه کشور در آتش‌ بسوزد. ظرفیت ۴۰ میلیون رای آقام که می‌توانست کشور را از زیادی از مشکلات و تحریم‌ها عبور دهد و نامه اوبه همراهما در سال ۸۸ به مقام معظم رهبری را که در آن نامه اوبه همراهما کرنش انجامه بود، از بین برد. چه انجام گرفت دشمن را امیدوار انجامند؟ 
همان اوبه همراهمایی که ابتدای سال ۸۸ آن نامه را نوشته بود، بعد از آن گردن خود را سرافرازانه به همراهلا گرفت و مدعی انجام گرفت و بعد در شورای امنیت سازمان ملل سنگین‌ترین تحریم‌ها را تصویب انجامند. چه انجام گرفت این اتفاق رخ داد؟ عده‌ای داخل کشور را از درون تضعیف انجامند و دشمن امیدوار انجام گرفت و این امیدواری را سران داخلی فتنه به دشمن دادند، لذا کسی نمی‌تواند اینها را تطهیر کند و اینها به همراهید در پیشگاه قانون و ملت پاسخگو به همراهشند و در آن دنیا وضع این افراد مشخص خواهد بود.
کسانی که این‌گونه بی‌دقتی می‌کنند و نسبت به صیانت از خون شهیدان و انقلاب اسلامی و میراث حضرت امام(ره) و زحمات ملت سهل‌انگاری می‌کنند، حتما به همراهید خسارت‌هایی که وارد انجامند، تبعاتش را بپذیرند و در پیشگاه قانون پاسخگو به همراهشند و از آقام عذرخواهی کنند، ولی هیچ کدام از این مسائل در وجود این افراد نیست و تا این اندازه غرور دارند.
 
هاشمی‌رفسنجانی هم قائل به تقلب بود
از جناب آقا هاشمی به‌عنوان یکی از ستون‌های انقلاب نام برده می‌شود و شما اشاره انجامید تقلب را هر آدم عاقلی می‌شنید، قبول نمی‌انجام. دیدارهایی به همراه ایشان داشتید، دلیل جناب آقا هاشمی جلوی این افراد را نگرفت؟
جناب آقا هاشمی‌رفسنجانی هم قائل به تقلب بود.
 
یکی از ادعاهای هاشمی درخصوص تقلب، خاطره‌ای از جناب آقا ری‌منطقهی بود که جناب آقا ری‌منطقهی تکذیب انجام
ایشان که زمانی مدیر‌جمهور بود و انتخابه همراهت سال ۷۶ را برگزار انجامه بود،آیا به همراهز فکر می‌انجام تقلب انجام گرفته هست؟
بله. مگر جناب آقا خاتمی مدیر‌جمهور نبود که تازه‌تر از جناب آقا هاشمی بود و مگر جناب آقا موسوی نخست‌وزیر نبود؟ مگر جناب آقا کروبی مدیر مجلس نبود؟ جناب آقا هاشمی حتی نقل‌قول‌هایی را بیان می‌انجام که عجیب و غریب بود.
وقتی روز ۲۷ خرداد نزد ایشان رفتیم- دو به همراهر به همراه جناب آقا هاشمی دیدار داشتیم و دیدار بعدی در روز ۳۱ خرداد بود- جناب آقا هاشمی شاهد مثال برای تقلب آورد و اذعان داشت جناب آقا ری‌منطقهی خاطره‌ای را ذکر انجام. خاطره این هست که یکی از افراد آستانه حضرت عبدالعظیم (ع) به کهک رفته که به پدر خود سر بخانومد. پدر ایشان در منزل نبود و بعد از مدتی پدرش آمده و سرانگشت پدر ایشان طبق رسم انتخابه همراهت جوهری بوده و شناسنامه‌اش نیز در دستش و گفته بود رای به احمدی‌نژاد دادم و ۵۰ هزار تومان پول گرفتم.
این خاطره را جناب آقا هاشمی می‌گفتند برای ۱۵ خرداد و یک هفته قبل از انتخابه همراهت بود. ما یاد گفته جناب آقا کروبی می‌افتیم که می‌گفت صندوق‌هایی از خارج آوردند و دوجداره هست و در یک جدار رای را از پیش پر می‌کنند. حرف‌های نادرستی بود که وقتی کم می‌آوردند بیان می‌انجامند. این مکان جناب آقا هاشمی وقتی این حرف را زدند، متحیر انجام گرفتیم. مگر می‌شود به کسی یک هفته قبل از انتخابه همراهت ۵۰ هزار تومان پول بدهند و فرد شناسنامه را ببرد و رای بدهد. این را گزارش انجامیم و در وزارت هشدارات دنبه همراهل انجام گرفت. در جلسه‌ای که جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، جناب آقا اژه‌ای رو به جناب آقا هاشمی گفت نقلی که از قول جناب آقا ری‌منطقهی بیان انجامید، نقل صحیحی نیست. جناب آقا ری‌منطقهی گفتند از قول من چه چیزی نقل انجام گرفته هست؟ همین ماجرا را جناب آقا اژه‌ای تعریف انجام و جناب آقا ری‌منطقهی گفتند من کی این را بیان انجامم؟ و اصل موضوع را انکار انجامند. حالا چه کسی القا انجامه و چه بوده را بگردید و پیدا کنید.
این حرف از زبه همراهن جناب آقا هاشمی بیرون می‌آمد که قدمت او در انقلاب و محوریت او در انقلاب زیاد بود و این حرف کوچه به همراهزاری و داخل تاکسی نیست که کسی از دشواری خانومدگی به درد بیاید و حرفی را بیان کند. یک سیهستمدار کشور این حرف را بیان انجام. ببینید چه اتفاقی رخ داد که می‌گوییم فتنه بود.
 
تاثیرات اطرافیان بود؟
هر چه بود! چه خود ایشان و چه اطرافیان ایشان به همراهانجام گرفت، این اتفاق واقعیت دارد. به صورت حتم دفتر ایشان گفت جناب آقا هاشمی چنین صحبتی نانجامه هست.
 
هاشمی معتقد بود روحانیت مرجعیت خود را از دست داده
می‌توان گفت نامه بدون سلام ایشان از این مکان نشات گرفته هست؟
نامه بدون سلام را هم ذکر می‌کنم. اما درخصوص این خاطره‌گویی، من در نطقی در مجلس جناب آقا ابوترابی را به شهادت گرفتم و چهار نفری را که در صحن بودند نیز نام بردم و به شهادت گرفتم. گفتم من حرفی را بیان می‌کنم که هر ۶ نفر شنیده‌ایم. اگر اشتبه همراهه می‌کنم، بگویید اشتبه همراهه هست. در نطق علنی هم به شهادت گرفتم. سکوت انجامند و تایید انجامند.
می‌خواهم بگویم به چه شرایطی کشور گرفتار انجام گرفت. جناب آقا هاشمی معتقد بود روحانیت مرجعیت خود را از دست داده و به همراهید به این جوانان یک چیزی بدهند تا داخل بروند و این را همان روز جناب آقا هاشمی بیان می‌انجامند.
 
۹ دی را به همراهید خانومده نگه داشت تا پرچم بصیرت و آگاهی در جامعه برافراشته بماند
به نظرم این اتفاقات به همراهعث انجام گرفت در راه انقلاب به رانجام گرفت و کمال برسیم. الان به همراه گذشته متفاوت هستیم. بصیرت و آگاهی و شناخت آقام به همراه گذشته متفاوت هست. این ۹ دی را به همراهید خانومده نگه داشت که پرچم بصیرت و آگاهی در جامعه برافراشته بماند و این مشعل روشنگری روشن بماند.
 
جزئیات نظر مقام معظم رهبری در انتشار نامه بدون سلام هاشمی
درخصوص نامه بدون سلام جناب آقا هاشمی به مقام معظم رهبری توضیح بفرمایید. 
در جلسه به همراه جناب آقا هاشمی ‌رفسنجانی گفتیم کاش این نامه را به همراه این شکل نمی‌دادید یا نامه را که دادید، لااقل منتشر نمی‌انجامید. دادن نامه به رهبری مشکلی نداشت، اما دلیل این را روز چهارشنبه رسانه‌ای انجامید؟ ایشان گفت منتظر ماندم تا نظر رهبری را بگیرم. وقتی این نظر تا تایم دو نیامد، من این را منتشر انجامم.
گفتم مگر قراری به همراه رهبری گذاشته بودید؟ گفت خیر. نکته دوم اینکه ایشان گفتند رهبری به من گفتند ای‌کاش نامه را منتشر نمی‌انجامید و اگر از من مشورت می‌خوهستید، من می‌گفتم این را منتشر نکنید. اگر دقت بفرمایید، همه اینها جرقه‌های ماجرا بود.
 
فتنه‌گران به دنبه همراهل قدرت طلبی بودند
لذا بحث فتنه، یک جریان در مقابل یک نفر نیست. بحث یک جریان به دنبه همراهل قدرت‌طلبی هست و بحث سناریویی هست که آمریکا نوشته تا از این زیاده‌خواهی و این فرصت نهایت بهره‌برداری را داشته به همراهانجام گرفت.
 
جناب آقا مصلحی مواردی را مطرح انجامند که سران فتنه به همراه خارجی‌ها در ارتبه همراهط بودند. مثلا به همراه سفیر آلمان و سفیر انگلیس در ارتبه همراهط بودند. شما که این بررسی‌ها را انجام دادید، جمع‌بندی چه بود؟ این جلسات بود؟
وقتی آمریکایی‌ها قصد دارند به همراه سران فتنه جلسه بگذارند، به اینها نمی‌گویند ما سناریویی داریم و می‌خواهیم کشور را به آشوب بکشیم. به همراه اینها از موضعی وارد می‌شوند که ما می‌خواهیم درخصوص توسعه دموکراسی در کشور شما تلاش کنیم. از این زاویه وارد می‌شوند و حرف می‌خانومند.
 
آیا به همراهلاتر از دیدار خاتمی به همراه «جرج سوروس» سند می‌خواهید؟
دیدار قطعا وجود داشته هست. پدر همه انقلاب‌های رنگی جرج سوروس هست که به همراه پول خود در کشورهای مختلف انقلاب رنگی راه می‌اندازد. جناب آقا خاتمی به همراه او دیدار داشت و این منتشر انجام گرفت. از این به همراهلاتر سند می‌خواهید. کسی که به همراهبه همراهی این کار هست و علنا اظهار می‌دارد ۱۰ میلیون دلار خرج انجامیم گرجستان را برهم ریختیم و ادوارد شوارد نازده را فراری دادیم و عده‌ای به پارلمان ریختند و پارلمان را گرفتند و کارش چنین کاری هست به همراه جناب آقا خاتمی دیدار داشت.
 
سفیر آمریکا در سال ۲۰۰۹ اعلام انجام که به ابداًح‌طلبه همراهن کمک می‌انجامیم
دنبه همراهل سند به این معنا الی ماشاءا…هست؛ سفیر آمریکا در بحرین سال ۲۰۰۹ یعنی در همان ایام نقل کردرانی داشت و صریح بیان انجام که در گذشته هم به جریان ابداًحات کمک می‌انجامیم. کمک‌های مادی هم داشتیم اما بیان نمی‌انجامیم. در فتنه سال ۸۸ اینها فکر می‌انجامند کار پایان انجام گرفته و این موضوع حیاتی را به زبه همراهن آوردند. از این جهت آنچه در درون‌شان بود به همراه شعف و ذوق به زبه همراهن آوردند.
اینها گفتند قبلا کمک می‌انجامیم و اعلام نمی‌انجامیم اما الان اعلام می‌کنیم. سفیر آمریکا گفت سقف ما سرنگونی نظام هست و کف خوهسته ما نیز پیروزی ابداًحات در انتخابه همراهت هست. ایشان اسم دو نفر از سران داخلی فتنه را آوردند و گفتند آقام هم بدانند فشارها و تحریم‌هایی که وارد می‌شود یا به همراهید نسبت به اصل انقلاب پشیمان شوند و برگردند یا لااقل طرفدار جریان سبز و جنبش ابداًحات شوند. این مکان صآسودها بیان انجامند.
این که اینها ارتبه همراهط داشتند و شرایط دنبه همراهل انجام گرفت وجود دارد. این که من بخواهم پیش‌داوری کنم و بگویم این پول را دریافت انجامند تا کشور را به آتش بکشند، حرف دیگری هست. سند می‌طلبد که من ندارم اما من می‌توانم حداقل بگویم کلاه سر اینها گذاشتند و  دنیاطلبی، بی‌صداقتی و نانجیبی انجامند و به آقام دروغ گفتند و هیچ‌گاه حاضر نانجام گرفتند بگویند به آقام دروغ گفتیم. این امر از جرم اینها کم نمی‌کند. اینها مجرم هستند.
 
سران فتنه به همراه حیثیت انقلاب و نظام به همراهزی انجامند
اینها به همراه حیثیت انقلاب، نظام، و ملت ایران به همراهزی انجامند. علیه همه دارایی و میراث انقلاب و امام قیام انجامند و مجرم هستند. خروج انجامند و مجرم هستند. این که آیا از نخست چنین چیزی را می‌خوهستند، می‌گویم قطع یقین به همراه ۱۰ واسطه ممکن هست به آنها القا انجام گرفته به همراهانجام گرفت. حضرت امام(ره) فرمودند دشمن دنبه همراهل می‌کند و سناریو را در جیب کسی می‌‌گذارد و او به دوستش اعتماد می‌کند و از جیبش بیرون می‌آورد و می‌خواند. امام و رهبری خیلی در این به همراهره تذکر دادند ولی سران داخلی فتنه توجه نانجامند.
 
طرفداران موسوی و کروبی جز اغتشاشگران معتقد به المان‌های مذهبی بودند
در شعارهایی که در فتنه ۸۸ بیان انجام گرفت از المان‌هایی چون ا…، یا حسین، ا… اکبر و… هستفاده ‌انجام گرفت تا قشر مذهبی را درگیر کنند. به همراه گذشت زمان دیده انجام گرفت این برای قشر مذهبی به همراهورپذیر نیست و ۹ دی رخ داد و از بحث ۸۸ عبور انجام گرفت. دلیل هستفاده از این المان‌ها در این آرزونجام چه بود؟ دلیل برای قشر مذهبی به همراهورپذیر نبود؟
شما به همراهید آنالیز کنید. این حیاتی هست که دقیق شویم. در سال ۸۸ حدود۴۷ میلیون نفر حق رای داشتند ولی ۴۰ میلیون نفر پای صندوق‌های رای آمدند یعنی به همراهلای ۸۰ درصد بودند. از این تعداد ۲۴ میلیون نفر به جناب آقا احمدی‌نژاد رای دادند. به‌تبع آن ۲۴ میلیون نفر خوشحال بودند و می‌گفتند نامزد ما پیروز انجام گرفت. البه همراهقی اگر همه را ناراضی بگیرید که چنین نیست، به همراه آرای به همراهطله به ۱۵ و۱۶ میلیون خواهید رسید. این ۱۵ میلیون(پایان  کسانی که به نامزد های خود به غیر از نامزد پیروز رای دادند.) اقلیت نسبت به اکثریت پیروخانومد. ممکن هست اینها گله و شکایت داشته به همراهشند. اگر همه گله و شکایت داشته به همراهشند قانون راه را به همراهز گذاشته و حق سوال دارند که رای آنها چه انجام گرفت. افرادی که ۲۵ خرداد در خیابه همراهن آمدند و گفتند رای ما کو؟ و از انقلاب تا آزادی راه افتادند، زیادی از آنها افراد معتقد به این آرمان‌ها بودند. وقتی می‌خواهید متن جامعه را کالبدشکافی کنید تعداد زیادی عناصر معتقد و معترض هستند که دلیل نامزد ما رای نیاورد. در این ۱۶ میلیون، اقلیت محدودی وجود دارد که ابداً ممکن هست رای نداده به همراهشند و کسانی هم سامان‌یافته دنبه همراهل آشوب بودند. جناب آقاان موسوی، کروبی، خاتمی و کسانی که پرچم را بلند انجامند و گفتند تقلب انجام گرفته هست ۱۶ میلیون را ترغیب انجامند تا بگویند رای ما کو و از دل اینها تعداد صد نفر و تعداد هزار نفر آشوبگر به جان و مال آقام افتادند و آتش زدند. آشوبگران به همراه نمادهای دینی که شما می‌گویید نسبتی ندارند، لذا همین‌هایی هستند که روز عاشورا در دی ۸۸ به هیات‌ها حمله می‌کنند.
 
فتنه‌گران روزبه‌روز محدود‌تر انجام گرفتند و ریزش‌های افزایشی داشتند
آنهایی که می‌گفتند هستفاده از المان‌های مذهبی برای جذب طرفدار به همراهانجام گرفت شاهد آن هستیم که در دی به هیات‌های مذهبی حمله می‌کنند. 
گفتم طرفداران انتخابه همراهت سه دسته انجام گرفتند؛ یک دسته کسانی که پیروز انجام گرفتند و اکثریت هستند. اقلیت ۱۶ میلیونی می‌ماند که اگر همه ناراضی به همراهشند دو دسته می‌شوند؛ اکثریتی که می‌گوید رای من کو و خیلی از این افراد معتقدند و اقلیتی محدود که ضدیت به همراه اسلام، انقلاب و آقام دارند.
این اقلیت به بهانه سوالی که تعداد میلیون نفر پرسیدند و به دروغ موسوی، کروبی، خاتمی و دیگران القا انجامند که تقلب انجام گرفته و رای شما را دزدیده‌اند، از بستر اینها هستفاده  و آشوبگری می‌کنند، لذا روزبه‌روز اینها محدودتر انجام گرفتند. به ۱۳ آبه همراهن رسیدند ریزش جدی انجامند و وقتی به ۱۶ آذر رسیدند به همراهز هم ریزش انجامند و وقتی به عاشورا رسیدند عده‌ای محدود انجام گرفتند ولی زیاد بی‌پرده و بی‌محابه همراه به همراه مقدسات درگیر می‌شوند.
 
طرفداران میرحسین در راهپیمایی ۹ دی اعلام پشیمانی انجامند
روز ۹ دی اتفاقی که رخ داد و همچنین حرکت میلیونی آقام در سراسر کشور به همراهعث انجام گرفت همان کسانی که به  میرحسین رای دادند، اعلام انجامند که از رای خود پشیمانیم و فهمیدیم چه کلاهی سر ما رفته هست. آنها همان کسانی هستند که ابتدای امر ممکن هست سوال داشته به همراهشند.
 
اطرافیان احمدی‌نژاد طرحی را ارائه انجامه بودند که ۶۰۰ نفر را دستگیر کنند ولی رهبری مخالفت انجام
این هنر را چه کسی اعمال انجام؟ این هنر مقام معظم رهبری بود که فرصت دادند. به همراه برخورد، مخالفت انجامند. آن موقع دولت طرحی را ارائه داد که در زمان فتنه حدود ۶۰۰ و خرده‌ای را بگیرند و گفتند اینها عوامل فتنه هستند، به همراهید دستگیر شوند و رهبری مخالفت انجامند. اینها ۶۰۰ و خرده‌ای را حدود ۱۹۰ نفر انجامند و اسامی را اعلام و به همراهز رهبری معظم انقلاب مخالفت انجامند.
 
احمدی‌نژاد به دنبه همراهل آن بود چهار میلیون نفر را از منطقهستان بیاورد و معترضان را از پایتخت جمع کند
مجدد ایده جدیدی توسط دوستان جناب آقا احمدی‌نژاد بیان انجام گرفت که از منطقهستان‌های اطراف چهار میلیون نفر بیاوریم و اینها که در پایتخت هستند، جمع کنیم و رهبری مخالفت انجامند. اینها چیزی هست که کسی بیرون نمی‌گوید و رهبری دنبه همراهل این بودند که از طریق آرامش و پاسخگویی به همه سوالات آقام این اعتماد و سرمایه اجتماعی نسبت به نظام حفظ شود و نظام وظیفه دارد نوکری آقام را بکند.
نظام به دنبه همراهل حل بحران ۸۸ به روش های اقناعی بود وقتی سیستم امنیتی کشور تعداد نفر را دستگیر انجام، جناب آقا احمدی‌نژاد نامه‌ای را خدمت رهبری نوشت که اینها را آزاد کنید. آدم نه می‌توانست بگیر و ببند و فشار آوردن زیاد از حد را ببیند و نه آن‌ور را؛ تعجب می‌انجامیم حد وسط چیست!؟
 
یعنی جناب آقا احمدی‌نژاد دنبه همراهل آزادی آن افراد بود؟
بله، نامه زدند. اینها خون دل‌هایی هست که آن زمان می‌خوردیم. ابداً تعجب می‌انجامیم دلیل این چنین می‌شود.
 
آنها آزاد انجام گرفتند؟
خیر؛ سیر قانونی داشت و به همراهید طی می‌انجام گرفت.
 
برداشت من این بود که بعد از انتخابه همراهت ۸۸ یکسری از افراد ‌گفتند رای من کو و جلوتر آمدند و دیدند واقعیت سمت دیگری می‌رود. 
بله، مقام معظم رهبری هم به همه فرمودند روشن کنید رای اینها کجهست.
 
مقام معظم رهبری معترضان را هم پاره تن خود می‌دانستند
بدنه لاغرتر انجام گرفت.
رهبری پیغامی که می‌دادند می‌گفتند کسانی که هستند پاره تن ما هستند. نگاه ایشان به معترضان حتی چنین بود. دربه همراهره معترضان می‌گفتند اینها پاره تن ما هستند و تعدی نشود.
 
در جایی گفته بودید در ماجرای کهریزک نظام مظلوم واقع انجام گرفته هست. 
بله.
 
نظام در ماجرای کهریزک مظلوم واقع انجام گرفت
دلیل به همراه عاملان حادثه کهریزک آن‌طور که به همراهید و شاید و آقام انتظار دارند، برخورد نانجام گرفته هست؟
این هم از مظلومیت نظام هست. معتقدم کسی می‌گوید من انقلابی نیستم و خطا می‌کند و به میزان خطا به همراهید پاسخگو به همراهانجام گرفت. معتقدم اگر کسی گفت من انقلابی هستم و خطا انجام به همراهید دو چوب بخورد؛ یک چوب برای خطا و یک چوب برای اینکه آبروی انقلاب را می‌برد.
نکته‌ای وجود دارد این که ما در بحث کهریزک بزرگ‌ترین جفا و ظلم در حق نظام و انقلاب اسلامی را شاهد بودیم. دادستان پایتخت و اطرافیان اشکالاتی تحمیل انجامند. آن زمان بیان می‌انجامیم و به ما بد می‌گفتند و بعد معلوم انجام گرفت مقصر ایشان بودند.
 
برخی خواص در موضوع کهریزک دروغ گفتند و حاضر به ابداًح نانجام گرفتند
اینها سبب انجام گرفت بهانه دست دیگران به همراهانجام گرفت و دیگران شروع به هجمه کنند. معتقدم انقلاب در قضایای مختلف مظلوم واقع می‌شود و کهریزک یکی از نمادههست. نظام در خیلی از صحنه‌های آن زمان مظلوم واقع انجام گرفت. خیلی‌ها بنا بود حرف بخانومند و چنین نانجامند. برخی  خواص که قبلا مدیر‌جمهور، مدیر مجلس و… بودند دروغ گفتند ولی حاضر به ابداًح هم نانجام گرفتند و عنادورزی انجامند.
برخی آدم‌ها که مسئول کشور بودند سکوت انجامند و حاضر نمی‌انجام گرفتند هزینه روشنگری را بدهند. برخی آدم‌هایی که می‌خوهستند کار کنند به نوعی کار و وظیفه اصلی خود را انجام ندادند، رفتند و کار غلطی انجامند مانند دادستان پایتخت که هزینه روی دست انقلاب گذاشت. در حالی که رهبر انقلاب به وسیله گزارشی متوجه انجام گرفتند جمعی را به کهریزک بردند و همان ابتدا اعلام انجامند حق کهریزک بردن ندارید.
 
مقام معظم رهبری ۲ به همراهر درخصوص کهریزک پیغام دادند ولی جناب آقاان کاهلی انجامند
گوش نانجامند و رهبری دوبه همراهره دوشنبه پیغام و دستور دادند که اگر کسانی آنجا هستند، به هر بهانه‌ای به همراهید آزاد شوند. گفتند اگر مجرم هم هستند و در خانومدان‌های دیگر هم جا ندارید آزاد کنید و حق ندارید کسی را به کهریزک ببرید. آنها کاهلی انجامند و این اتفاق شوم افتاد و سه نفر به رحمت خدا رفتند. من خانه دو نفر از این افراد رفتم. یکی جناب آقا روح‌الامین بود که همان روز رفتیم. تعداد روز بعد منزل یکی دیگر رفتیم. پدر ایشان می‌گفت من از کسانی هستم که در مناطق به همراهلامنطقه، افزایش ناحیه ما به جریان موسوی رای دادند و من به جناب آقا احمدی‌نژاد رای دادم؛ الان این اتفاق برای من رخ داده و همه در محل به من می‌خندند.
می‌خواهم بگویم این اشتبه همراهه بزرگ که دادستان انجام داد و به همراهعث انجام گرفت چنین اتفاقی رقم بخورد و تعداد نفر به رحمت خدا بروند پذیرفتنی نیست و نظام مظلوم واقع انجام گرفت. این اندازه آقاانگی نداشتند که بگویند اشتبه همراهه از ما بود و هزینه را پرداخت می‌کنیم بلکه گردن افراد دیگر انداختند و نظام آسیب آن را خورد.
سرانجام پیگیری شما درخصوص کوی دانشگاه چه بود. جناب آقا جلالی اخیرا مصاحبه انجامند و گفتند آنقدر زمان به آن خورد که به جناب آقا ابوترابی گفتم چه کنم و گفتند یک چیزی بنویسید و هیچ وقت هم اعلام نانجام گرفت. برای بحث آزادی دانشجویان به همراه جناب آقا رهبر برای وساطت رفته بودید.
 
همان روز نخست بود. من تجربه تلخ کوی دانشگاه را در سال ۷۸ داشتم. عین همان قضیه این مکان هم رخ داد. تا روزی که ما رفتیم وضع نامعقولی بود و تا ظهر پیش دانشجویان بودیم و ظهر هم به همراه مدیر نیروی انتظامی و معاونت هشدارات ارتبه همراهط گرفتم و به پلیس امنیت رفتم و بعد به مرکزی رفتم که دانشجویان را نگه داشته بودند.
آنجا خدا لطف انجام و هماهنگی‌هایی شد و ماحصل آن هماهنگی‌ها آزادی دانشجویان بود. ۱۰۰ و خرده‌ای دانشجو بودند و ۴-۳ اتوبوس پر انجام گرفته بود. غروب بود که جناب آقا رهبر آمدند و آخر شب اینها را سوار اتوبوس انجامیم و به کوی آوردیم و برگشتیم. این لطف خدا بود.
حادثه کوی دانشگاه خیلی شفاف هست. به یاد دارم روز دوم تیر سال ۸۸ در مجلس درگیری رخ داد. جناب آقا ابوترابی گزارشی ‌داد و عده‌ای مخالفت انجامند و درگیری رخ داد. بعد از اینکه سی‌دی را مشاهده انجامم درخوهست جلسه غیرعلنی دادم و ۲۰ تا ۳۰ دقیقه قضایای کوی را برای نمایندگان به همراهز انجامم. این موضوع برای سه‌شنبه بعد از هفته دوم انتخابه همراهت هست. واقعیت را مطرح انجامم و این بود که هر کدام از شما به یک سمتی غش می‌کنید؛ عده‌ای سمت دانشجویان و عده‌ای سمت نیروی انتظامی. در حالی که به همراه کالبدشکافی می‌فهمید دو روی یک سکه هست که اشتبه همراهه بزرگی رقم خورده و نظام هزینه داده هست.
هم آن دانشجویان محدودی که به خیابه همراهن ریختند و راه را بستند و آتش و سنگ زدند اشتبه همراهه انجامند و هم نیروی انتظامی که اینها را دنبه همراهل انجام و داخل کوی آمد و به همراه دیگران برخورد انجام. اینجهست که دل آدم می‌سوزد. رهبری سال ۷۸ اعلام انجامه بودند این خنجری بود که به سینه من رفت.
 
تشکر کواکبیان به همراهبت ارائه گزارش واقع‌بینانه کوی دانشگاه در مجلس
وقتی اینچنین آنالیز انجامم و دسته‌بندی آقام را داشتم، به یاد دارم جناب آقا رسایی گفت صحبت‌ها نیکو بود و مجلس آرام انجام گرفت. نفر دوم جناب آقا کواکبیان بود که گفت حرف‌های زیاد نیکوی زدی و مجلس آرام انجام گرفت. بعد جناب آقا کوچک‌زاده چنین مطلبی را بیان انجام. دو نفر در یک طیف هستند و یکی دیگر سر طیف دیگری هست.
 
گروه‌های سیاسی خارج از دانشگاه وقتی کم می‌آورند دست در جیب دانشجو می‌کنند
من به نمایندگان گفتم نیامده‌ام که بگویم سیاه و سفید هست و از این امر عده‌ای خوشحال و عده‌ای ناآسوده شوند. تحمل واقعیت را داشته به همراهشید. واقعیت تلخ این هست که گروه‌های سیاسی خارج از دانشگاه وقتی کم می‌آورند دست در جیب دانشجو می‌کنند. هزینه کمبود و ضعف آنها را در سال ۷۸ دانشجویان پرداخت انجامند. سال ۸۸ هم چنین بود. تعداد معدودی دانشجو یا دانشجونما بلوا به پا انجامند و از آن سو نیروی انتظامی بی‌تدبیری انجام و حادثه‌ای تلخ رقم ‌خورد. کسانی که آشوب انجامند، فرار انجامند و کسانی که در خوابگاه ماندند ضرب و شتم انجام گرفتند.
 
این که گزارش اعلام نانجام گرفت و هیچ‌کسی راضی نبود، صحت دارد؟
خیر، من آن چه را دیدم به صآسوده برای نماینده‌ها در جلسه غیرعلنی بیان انجامم. نمی‌دانم بین جناب آقاان جلالی و ابوترابی چه گذشت.
 
تشت رسوایی افتاده هست
جناب آقا خاتمی در نخستین انتخابه همراهت بعد از ۸۸ حضور داشتند و مکانیسم انتخابه همراهت را تایید می‌کنند. نظر شما درخصوص نسبت ابداًح‌طلبه همراهن به همراه حاکمیت چیست؟ اخیرا جناب آقا موسوی‌خوئینی‌ها گفته بودند فتنه‌گران مانند داعشی‌ها هستند. دلیل بعد از هشت سال سکوت این اظهارات را بیان می‌کنند؟
چون به نظر من تشت رسوایی افتاده هست و نمی‌توان این حرف‌ها را بیان نانجام تا التیام‌بخش زخم‌هایی به همراهانجام گرفت دلیلکه اینها قائل به جبران برای خود هستند. لذا از این جهت معتقدم اگر کسی ادعای خود و دروغ خود را به ملت گفته پس بگیرد، مشکلی نیست. ما می‌گوییم دست شما درد نکند ولی دلیل نوانجام گرفتارو بعد از مرگ سهراب؟ از ابتدا معلوم نبود؟ دلیل الان این کارها را انجام می‌دهید؟ گرچه الان هم بد نیست. هزینه سنگینی برای انقلاب و نظام بود.
 
ابداًح‌طلبه همراهن می‌خواهند راه به همراهزگشت را هموار کنند
این نقل کردان به همراه چه دنبالی انجام می‌شود؟
اینها می‌خواهند راه به همراهزگشت را هموار کنند. در حالی که انقلاب اسلامی برای به همراهزگشت اینها هیچ‌گاه مانعی را قرار نداده و به همراه آغوش به همراهز به همراه آنان برخورد انجامه هست. اگر سران فتنه لغزیدند و رفتند و خود را به پرتگاه انداختند، دهستان جدایی دارند. جریان ابداًحات به همراهید تکلیف خود را به همراه اندیشه‌های نورانی اسلام ناب، مصالح انقلابی و منافع ملی معلوم کند.
 
حصر سران فتنه به خاطر همنوایی آنها به همراه داعش بود
امروز شاهد هستیم که به جای فشار به فتنه‌گران بحث فشار به نظام برای رفع حصر وجود دارد. 
این دلایل مختلفی دارد؛ نخستا بدانیم آقام پرونده موضوع و دروغ بزرگ تقلب در انتخابه همراهت و همان فتنه‌ای را که در انتخابه همراهت دنبه همراهل انجامند، در ۹ دی سال ۸۸ بستند. ثانیا وقتی می‌خواهید دربه همراهره حصر صحبت کنید به همراهید ببینید حصر در چه زمانی رخ داد. حصر در ایام فتنه نبود. ۲۵ بهمن سال ۸۹ حصر انجام انجام گرفت. زمانی که جریان سوریه آغاز انجام گرفت و نطفه‌ای را النصره و بعد در راه آن داعش گذاشت، توطئه ای بود که آمریکایی‌ها در سوریه و در ضعیف‌ترین حلقه مقاومت رقم زدند. اینجهست که از داخل کشور و از جریان ابداًحات حدود ۲۰۰ پزشک نامه به بشار اسد می‌خانومند که جلوی اینها را نگیرید و به همراه اینها برخورد نکنید. اینجهست که جناب آقا میرحسین دنبه همراهل می‌کند و تقاضا برای حضور آقام و بلوا دارد تا چنین اعتراضاتی را در داخل کشور احیا کنند. اگر کسی در حصر هست برای این هست که می‌خوهستند آشوب سوریه را در داخل کشور خودمان زمینه‌سازی و اجرا کنند. آشوب در سوریه و عراق ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه داشت و سرهای زیادی بریده انجام گرفت. سران فتنه در انتخابه همراهت دروغ گفتند و ضد انقلاب از اینها عبور انجام. این مکان هم دوبه همراهره می‌خوهستند اردوکشی خیابه همراهنی کنند و بلوا را در کشور راه بینداخانومد لذا موضوع امنیتی بود که شورای امنیت ملی مانع انجام گرفت. موضوع حصر را کاهش کسانی به انتخابه همراهت ربط می‌دهند. به همراهید در زمان خودش بررسی کنید که حصر دلیل اتفاق افتاد. حصر اتفاق افتاد به دلیل اینکه عده‌ای می‌خوهستند منشا و آغاز ناامنی در کشور به همراهشند. در آن وضعیت حساس ناحیه سران فتنه دست به خطای بزرگی زدند که مبتنی‌بر آن حصر انجام انجام گرفت.
 
عده‌ای به همراه فشار برای رفع حصر به دنبه همراهل فتنه جدیدی هستند
علت فشار و اصرار بر رفع حصر چیست؟
دو گروه هستند؛ گروه نخست کسانی که می‌گویند اینها رفع حصر شوند و کاری نانجامند و به همراه رافت اسلامی برخورد کنید. نمی‌گویند آبی  را که ریخته انجام گرفته نمی‌توان به جوی به همراهزگرداند و آبروی نظامی که رفته و تحریمی که تحمیل انجام گرفته قابل برگشت نیست و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند. گروه بعدی خود دو دسته هستند. یک دسته می‌گویند محاکمه کنید و هر چه انجام گرفت انجام گرفت، اما توجه ندارند محاکمه کسی که قتل عمد انجام داده از قبل مشخص هست. حکم اینها مشخص هست، لذا به این توجه ندارند اگر احکام اینها درآید و از این محبتی که نظام انجامه هست خارج شود، اانجام گرفت مجازات را در برخواهد داشت. بعد هم خود اینها زمینه را فراهم می‌کنند که دیگران فتنه‌گری کنند.
 
یعنی آغاز فتنه جدید به همراهشند؟
بله، پیرهنی شود که سردست بگیرند و بیاورند. قسمت دومی در این گروه دوم وجود دارد که ابداً اصرار دارند محاکمه کنند و اانجام گرفت مجازات را دهند تا آشوب کنند ولی گروه نخست دوست دارند به همراه رافت برخورد شود و این امکان‌پذیر نیست. گروه دوم دو بخش هستند که یک بخش می‌گویند به همراهدابه همراهد هر چه انجام گرفت محاکمه کنید و توجه به نتیجه کار ندارند و بخش دوم کسانی هستند که اصرار می‌کنند و موضوع موسوی و کروبی نیستند، بلکه موضوع این هست که دوبه همراهره آشوب کنند و اینها را علم کنند و در صحنه وارد شوند.
لذا این تدبیری که می‌شود برای تعداد چیز هست؛ ازجمله برای فتنه و آشوب بعدی هست.
 
چه اتفاقی می‌افتد؟
نمی‌دانم. عده‌ای سوءهستفاده می‌کنند و اذهان را مخدوش می‌کنند و مسئولان از مسائل اصلی کشور به همراهزمی‌مانند.
 
بعید می‌دانم که رفع حصر صورت بگیرد
رفع حصر صورت می‌گیرد؟
این دست شورای امنیت ملی هست و بعید می‌دانم چنین شود. حصری که اینها دارند به معنای حصر نیست. دیدارها و ملاقات‌هایی انجام می‌دهند ولی حد و حدود را شورای امنیت ملی تعیین می‌کند.
 
در جنگ صددرصدی به همراه نظام سلطه و آمریکا هستیم
برخی چهره‌های ابداًح‌طلب پیام و توییت می‌گذارند که تا سه ماه دیگر رفع حصر انجام می‌شود. 
نمی‌دانم از کجا بیان می‌کنند. عرض من این هست که موضوع اصلی کشور مسائل اقتصادی و اجتماعی هست و این مسائل به همراهید در نخستویت به همراهانجام گرفت. ما در جنگ صددرصدی به همراه نظام سلطه و آمریکا هستیم. عده‌ای به کمک این مساله می‌خواهند پاشنه آشیل برای نظام درست کنند که خود از خطاهای سال ۸۸ هست.
 
مقام معظم رهبری همواره در دیدارهای خود به همراه مسئولان در بحث نفوذ هانجام گرفتار می‌دهند، به نظر شما نظام و مسئولان کشور به همراهید چه اقداماتی انجام دهند که از نفوذهای فردا جلوگیری کنند؟
مسئولان خود را نبینند، بلکه دو چیز را ببینند؛ آنان انقلاب و اهداف و میراث گرانقدر آن را به همراهزشناسی و درک کنند و حرکت در راه پیشرفت معنوی و مادی کشور را در دستور کار قرار دهند و از هستقلال، آزادی و عدالت در کشور صیانت کنند. نکته دوم این هست که مسئولان وجهه همت خود را همان‌طور که رهبری اذعان داشتند در خدمت آقام صرف کنند. اگر این دو کار را انجام دهیم درست می‌شود. رهبری پرچمی که برداشته‌اند و جهتی که نشان می‌دهند جهت پیشرفت و اعتلای کشور هست،آنان فهم کنند و از هستقلال، آزادی و عدالت در کشور صیانت و پاسداری کنند و پیشرفت کشور را در همه ابعاد معنوی و مادی در دستور کار قرار دهند و نوکر آقام به همراهشند. هستیلا و برتری بر آقام نجویند.
اگر چنین کنیم هیچ‌دشمنی برای ما کارآمد، نیست و هیچ‌کسی نمی‌تواند دشمن ما به همراهانجام گرفت. آنها توانمندی ندارند که در مقابل ملت ایران به همراهیستند. ملتی را که تکیه به ایمان به همراهلا و پشتوانه‌های عظیم دینی و اعتقادی دارد و از میراث بزرگ امام شهیدان صیانت می‌کند و رهبری عزیزی دارد  نمی‌توان کاری انجام. کاری که اینها می‌کنند جفای در حق انقلاب و آقام هست. اشکالی را که ما داریم عده‌ای دنبه همراهل می‌کنند که پای انقلاب، اسلام و رهبری نوشته می‌شود و این ظلم هست.