سیاه جامگان - تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

سیاه جامگان# حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در نشست مشترک وزیران و هستانداران به همراه سازمان های اقتصادی به همراه اشاره به حضور آقام در رهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار انجام: حضور آقام در همه هستان ها و منطقهها زیاد به همراه عظمت بود و نشان داد که آقام ما از راه و راهی که حدود چهل سال پیش شروع انجامند بر نمی گردند و آن را ادامه می دهند.
 
وی ادامه داد: این بدان معنا نیست که آقام ما مشکل و کهستی نمی بینند.  مشکلات را به همراهید حل انجام. اما آقام ما راه هستقلال را درست تشخیص داده اند. اگر امروز هم از آقام بپرسیم هستقلال می خواهید یا مثل قبل انقلاب بیگانگان تصمیم بگیرند زیاد از ۹۸ درصد آقام می گویند هستقلال.
 
روحانی افزود: اگر از آقام بپرسیم هستقلال، آزادی و حاکمیت عدل می‌خواهید یا وابستگی، به همراهز به هستقلال و آزادی رای می دهند. آقام می خواهند به فرهنگ دینی و ملی شان توهین نشود. من معتقد هستم این راه و راه قابل به همراهزگشت نیست. ملت ما همان آرمان ها را دارد و همان راه را ادامه خواهد داد.
 
وی یادآور انجام گرفت: به صورت حتم آن کار بزرگ را همه ملت ایران به همراه هم انجام دادیم. امام(ره) که سال ۴۲ و ۴۳ هم بود، حالا یا در حصر و تبعید بودند یا در صحنه بودند، رژیم هم که فاسد بود. پس چه چیزی فرق انجام؟ دلیل انقلاب در سال های ۴۲ و ۴۳ به پیروزی نرسید؟ آن‌چیزی که در ۵۶ و ۵۷ حاصل انجام گرفت و انقلاب را به پیروزی رساند این بود که همه احساس و آرمان مشترک پیدا انجامند و همه آماده انجام گرفتند فداکاری کنند. تا زمانی که این انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست و هیچ قدرت خارجی نمی تواند کاری کند.
 
مدیر جمهور، اراده، اطمینان، نشاط و امید به فردا را اساس پیشرفت دانست و به همراه تاکید بر اینکه مدیرانی به همراهید بمانند که به فردا امید صد در صدی دارند، اظهارداشت: انسجام و وحدت آقام، عامل پیروزی انقلاب اسلامی بود و تا زمانی که این انسجام و وحدت هست،هیچ قدرت خارجی کاری از پیش نخواهد برد.
 
***
 
* آقام نشان دادند که علیرغم برخی مشکلات، همچنان راه هستقلال و نفی سلطه بیگانه را انتخاب انجام میدهند
 
* اگر امروز هم از آقام سوال شود، به آزادی و حاکمیت ملی رای خواهند داد
 
* امروز هم آقام خواهان مبه همراهرزه به همراه مفاسد هستند و هتک فرهنگ اسلامی و ملی را نمی پذیرند
 
* امکان به همراهزگشت از آرمانهای ملت ایران وجود ندارد
 
* به صحنه آمدن همه آقام و اقشار، پیروزی ۲۲ بهمن را ساخت
 
* اگر نظام مستحکم و فردا روشن نبود، زیاد از ۱۹۰ کشور روبروی ترامپ نمی ایستادند
 
* ملت جلو هست، اما دستگاههای تبلیغاتی ما از ارزیابی های جهانی نیز عقب هستند و بذر یاس می پاشند
 
* رانجام گرفت اقتصادی ما افزایش از متوسط جهانی خواهد بود و این اثبه همراهت درستی راه هست
 
* پلیس، بدون سلاح امنیت را در خیابه همراهنها برقرار انجام
 
* قانون اساسی برای کارامدی و جلب رضایت عامه کارآمد و کافی هست؛ به شرط التزام و اجرای تکمیل آن
 
* مدیر جمهور مسوول اجرای قانون اساسی هست و همه قوا و نهادها به همراهید در این زمینه کمک کنند
 
* در حوادث تلخ و غیر مترقبه اخیر مانند زلزله، اقدامات ارزشمندی انجام انجام گرفت و نقایص به همراهید جبران شود
 
* ریسک اعتبه همراهری ایران از به همراهلای ۷ به ۵ کاهش یافت؛ این نشانه افزایش اعتماد جهانی هست
 
* هر دستگاهی که برای تامین کانکس اعلام آمادگی انجام، دولت هستقبه همراهل و هزینه اش را پرداخت
 
* از وزارت کشور، بهداشت و درمان، نهادها و کلیه نیروهای امدادی و خدماتی در بحث زلزله تشکر می کنم
 
* دشوار گیری ها در سراسر هستانها کم شود؛ سال ۹۷ سال امید و نشاط به همراهانجام گرفت
 
* اسلام دین بشارت و هدایت هست، دین مشقت و دشوار گیری نیست
 
* اگر چه دشمنان نمی خواهند، اما شاهد بزرگترین جشن در ۴۰ سالگی و نیم قرن انقلاب خواهیم بود
 
* اشتغال از حیاتیترین مطالبه همراهت آقام هست؛ سال فردا به همراهید حرکت فوق العاده انجام شود
 
* وزارت کار به همراهید پایان منابع پیش بینی انجام گرفته برای اشتغال روستایی را تا پایان تیرماه ۹۷ اختصاص دهد
 
این رویداد تکمیل می‌شود.