سیاه جامگان - تخریب زیاد از ۵۰ درصد مدارس سرپل ذهاب /مدارس کرمانشاه فردا هم تعطیل انجام گرفت • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

سیاه جامگان# مدیر کل تعلیم و پرورش هستان کرمانشاه همچنین از تخریب زیاد از ۵۰ درصد مدارس سرپل ذهاب رویداد داد.
 
سلیمان محبی (مدیر کل تعلیم و پرورش هستان کرمانشاه) از تعطیلی مدارس هستان کرمانشاه در فردا (روز سه‌شنبه) به همراه هماهنگی هستانداری و ستاد بحران هستان رویداد داد و اظهار داشت: خسارت به مدارس در منطقهستان سرپل ذهاب خیلی به همراهلهست.
 
وی در ادامه خاطرنشان انجام: به صورت حتم آمار دقیق فعلا در دسترس نیست و به همراهید از سوی ستاد بحران و فرمانداری ‌ا اعلام شود.
 
مدیر کل تعلیم و پرورش هستان کرمانشاه همچنین از تخریب زیاد از ۵۰ درصد مدارس سرپل ذهاب رویداد داد و گفت: این مدارس دیگر قابل هستفاده نیستند و دانش آموزان امکان حضور در این مدارس را ندارند.