سیاه جامگان - تصویر ها/ خدمه ایرانی نفتکش سانچی • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

تصویر ها/ خدمه ایرانی نفتکش سانچی

 

سیاه جامگان# تصویر ها برخی از  خدمه نفتکش ایرانی سانچی که ۶ روزپیش در آب های چین دربرخورد به همراه کشتی دیگری ناپدید انجام گرفتند.


ایران نوشت: این تصویر ها برخی از خدمه نفتکش ایرانی هست که در آب های شانگهای پس از برخورد به همراه کشتی چینی ناپدید انجام گرفتند.