سیاه جامگان - حکم قصاص برای قاتلان زوج پیر مغازه دار • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

 

پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ تایم ۱۰:۵۶

Share/Save/Bookmark

صبح هجدهم اسفندسال ۱۳۸۲ بود که خانومگ تلفن کلانتری رسالت مشهد به صدا درآمد و رویدادی تلخ در بی سیم های پلیس پیچید. زوج خواربه همراهرفروش در منزل مسکونی خودشان واقع در خیابه همراهن مسلم ۱۱ به قتل رسیده اند و مقداری تخمه و سیگار، برنج و … به سرقت رفته هست.

سیاه جامگان# خراسان نوشت: صبح هجدهم اسفندسال ۱۳۸۲ بود که خانومگ تلفن کلانتری رسالت مشهد به صدا درآمد و رویدادی تلخ در بی سیم های پلیس پیچید. زوج خواربه همراهرفروش در منزل مسکونی خودشان واقع در خیابه همراهن مسلم ۱۱ به قتل رسیده اند و مقداری تخمه و سیگار، برنج و … به سرقت رفته هست.

«لیلا- الف» خانوم ۵۹ ساله به همراه انسداد راه تنفسی و «رجبعلی – ق» آقا۶۵ ساله به همراه اصابت جسم دشوار به ناحیه سر به قتل رسیده بودند. به هم ریختگی منزل و لوازمی که از خواربه همراهر فروشی این زوج، در محل خانومدگی شان به سرقت رفته بود نشان می داد که عامل یا عاملان جنایت به قصد سرقت و به همراه طرح یک نقشه قبلی وارد منزل انجام گرفته و آنان را به طرز هولناکی کشته اند.

 

به همراه انتقال اجساد قربه همراهنیان این حادثه تلخ به پزشکی قانونی، تحقیقات در این به همراهره آغاز انجام گرفت.

 

یکی از اهالی محل در بررسی های میدانی به مقام قضایی گفت: در شب وقوع قتل، پیکان نخودی رنگی را که تعداد جوان داخل آن بودند مشاهده انجامم که به طرز مشکوکی مقابل مغازه زوج مقتول پارک انجام گرفته بود.

 

تحقیقات در این به همراهره ادامه داشت تا این که بیست و نهم تیر سال ۱۳۸۴ سرنخ حیاتیی به همراه تماس تلفنی یک منطقهوند ناشناس به دست آمد. آن روز فردی در تماس به همراه نیروهای انتظامی گفت: جوانی به نام «ج» که در یک تاکسی تلفنی کار می کند از قتل یک زوج در خیابه همراهن مسلم برای او نقل کرد گفته هست! و بلافاصله تماس تلفنی را قطع انجام اما همین سرنخ کافی بود تا تحقیقات غیرمحسوس کارآگاهان دربه همراهره هویت «ج» آغاز شود.

 

بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که «ج» یک دستگاه پیکان نخودی رنگ دارد و این موضوع به همراه اظهارات یکی از همسایگان که خودروی پیکان نخودی (کرم) رنگ را در محل وقوع جنایت دیده بود، تکمیلا منطبق هست به همین دلیل این جوان دستگیر و به کلانتری هدایت انجام گرفت. او که همه چیز را لو رفته می دید در به همراهزجویی ها به قتل زوج مغازه دار به همراههمدستی «ش» ،«ف» و یک جوان افغانی به نام «ر» اعتراف انجام اما آن ها مدتی بعد و در جلسات دادگاه، ماجرای قتل و سرقت را انکار انجامند تا این که ۱۰ سال بعد،زمانی که قاضی دیگری ادامه رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفت، دوبه همراهره دستور احضار متهمان این پرونده را صادر انجام و آنان در حالی که حلقه های آهنین قانون بر دستان شان خودنمایی می انجام از خانومدان به محل وقوع جرم هدایت انجام گرفتند.

 

  متهمان که تصمیم داشتند برای رهایی از عذاب وجدان حقیقت ماجرا را فاش کنند این به همراهر در حضور قاضی به تشریح جزئیات این جنایت هولناک پرداختند.در این حال یکی از متهمان گفت: نقشه قتل را در اتاقک نگهبه همراهنی یکی از همدستان مان «ر» کشیدیم و در نیمه های شب سوار بر خودروی پیکان به سمت منزل زوج پیر حرکت انجامیم. او به همراه اشاره به یکی دیگر از متهمان حاضر در محل ادامه داد: «ش» به ما گفته بود که زوج مغازه دار پول ها را در خانه نگه می دارند. وقتی چهار نفری به محل قتل رسیدیم «ر» در بیرون از حیاط ایستاد تا نگهبه همراهنی بدهد و یکی از ما از به همراهلای در حیاط به داخل پرید و در را به همراهز انجام. وقتی وارد اتاق انجام گرفتیم، زوج پیر خواب بودند. «ج» افزود: من رختخواب ها را به هم ریختم و دنبه همراهل پول می گشتم که حدود ۸۰۰ هزار تومان پیدا انجامم در این حال بود که به همراه سروصدای ایجاد انجام گرفته، پیرخانوم بیدار انجام گرفت. «ف» به سمت او رفت و او را به همراه یک پارچه خفه انجام. در حالی که مشغول سرقت دیگر اموال مانند سی دی و تلویزیون ۱۴ اینچ بودیم ناگهان پیرآقا هم نیم خیز انجام گرفت که بلافاصله من به همراه چوب ضربه ای به صورت او زدم. پیرآقا خون آلود روی زمین افتاد و سروصدا می انجام چیزی شبیه این که کمک می خوهست! که در این هنگام «ش» چوب را گرفت و ضربه دیگری به سرش زد که دیگر بی حرکت ماند. پس از مرگ زوج پیر، به  داخل مغازه آن ها که کنار حیاط بود رفتیم و هرکدام مقداری تخمه، سیگار، کنسرو و دیگر لوازم را برداشتیم و از محل فرار انجامیم. آن شب من پول ها را تقسیم انجامم که به هر کدام ۲۰۰ هزار تومان رسید. لوازم مسروقه را هم در پنجراه پایین خیابه همراهن مشهد فروختم.

 

وی در پاسخ به سوال قاضی که آیا صورت خود را پوشانده بودید؟ نیز گفت: نه صورت های مان به همراهز بود و چوب (آلت قتاله) را هم در راه راه انداختیم. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر قاضی که پرسید دلیل بعد از ۱۰ سال حاضر به بیان حقیقت انجام گرفتید؟ هم گفت: وقتی به همراه وثیقه آزاد انجام گرفتم، فکر نمی انجامم که پلیس بتواند مدارکی علیه ما پیدا کند ولی در خانومدان فهمیدم که به همراهلاخره خون بی گناه دامن ما را می گیرد. به خانواده های مان هم چیزی نگفته بودیم چون اگر می گفتیم دیگر ما را به خانه راه نمی دادند.

 

«ف» متهم دیگر پرونده نیز ضمن اقرار صریح به قتل پیرخانوم گفت: وقتی او بیدار انجام گرفت ترسیدیم که شناسایی شویم به همین دلیل هم پارچه ای را که داخل اتاق بود برداشتم و دور گردنش پیچیدم تا خفه انجام گرفت. ولی وقتی دستگیر انجام گرفتیم به همراه خودم می گفتم اگر اقرار نکنم شاید آزاد شوم اما دیگر از این وضعیت خسته انجام گرفته بودم و می خوهستم که این ماجرا پایان شود.

 

متهم این پرونده جنایی اضافه انجام: در واقع فقط همان ۲۰۰ هزار تومان از قتل زوج پیر نصیب من انجام گرفت!

 

در ادامه «ش» متهم دیگر نیز گفت: الان خیلی پشیمانم از ترس اعدام و خانومدان نمی خوهستم اعتراف کنم ولی دیگر هم خودم و هم خانواده ام در عذاب بودیم. من و «ر» (جوان افغانی) پس از سرقت به همراه هم به مسافرت رفتیم. آن شب تاریک بود که من ضربه ای به پیرآقا زدم «ج» هم ضربه ای به او زد.

 

پس از اعترافات صریح متهمان این پرونده جنایی، مقام قضایی به همراه صدور قرار به همراهزداشت موقت آن ها را روانه خانومدان انجام تا این پرونده مراحل دیگر قانونی خود را طی کند.به همراه تکمیل تحقیقات و به همراهزسازی صحنه قتل، قاضی دادگاه کیفری براساس اقاریر متهمان، محتویات پرونده و اسناد و مدارک انکارناپذیر، سه تن از متهمان را به قصاص نفس و به دلیل سرقت مقرون به آزار هرکدام از آن ها را به تحمل ۱۰ سال خانومدان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم انجام. اما رای صادر انجام گرفته به همراه اعتراض وکلای مدافع متهمان در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی دقیق تر قرار گرفت و قضات دیوان عالی پرونده را برای تکمیل برخی نواقص به شعبه هم عرض دادگاه کیفری ارجاع دادند.

 

این گونه بود که این پرونده دوبه همراهره در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری مطرح انجام گرفت و توسط قاضی علی اکبر صفائیان تحت رسیدگی مجدد قرار گرفت ولی قاضی به همراهز هم رای به قصاص نفس سه تن از متهمان و همچنین ۱۰ سال خانومدان و ۷۴ ضربه شلاق داد.

 

 به همراه تایید این رای در شعبه بیستم دیوان عالی کشور، پرونده این جنایت هولناک درحالی به شعبه یکم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال انجام گرفت که نخستیای دم به همراهید تفاضل دیه مندرج در رای دادگاه را برای اجرای حکم قصاص نفس، پرداخت کنند.