سیاه جامگان - عاشورای ۸۸؛ اوج هتاکی فتنه‌گران/ لکه ننگی که عاشورائیان هرگز فراموش نخواهند انجام • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به نقل سیاه جامگان#در حالی که میلیون ها عزادار ایرانی در عاشورای حسینی (۷/۱۰/۱۳۸۸) مشغول عزاداری بودند، تعدادی از پیاده‌نظام خیابه همراهنی جریان فتنه قبل از ظهر عاشورا به همراه برگزاری تجمع‌های غیرقانونی در برخی خیابه همراهن‌های پایتخت که هیچ شبه همراههتی به همراه عزاداری ابه همراهعبدالله الحسین نداشت، به طرح شعارهای ضد انقلابی و ساختار شکنانه و تخریب اموال عمومی پرداختند.

آشوبگران که به همراه پشتیبه همراهنی و دعوت حتمی اصحاب داخلی فتنه از جمله موسوی، خاتمی و کروبی در اغتشاشات حضور پیدا انجامه بودند در عاشورای ۸۸ به همراه سر دادن سوت، کف، هلهله و شعارهای زیاد اهانت آمیز و حمله به نمادهای عاشورایی عمق بی اعتقادی خود به ارزش‌های اسلامی به نمایش گذاشتند.

یکی از سخیف‌ترین و هتاکانه‌ترین اقدامات فتنه‌گران در این روز تعرض و سنگ پرانی به عزاداران حسینی بود که در حال اقامه نمازظهر عاشورا بودند.

اوج سقوط سران فتنه و آشکار انجام گرفتن چهره واقعی آنها برای آقام انقلابی ایران آنجا بود که میرحسین موسوی در اقدامی نانجیبه همراهنه عاملان بی‌حرمتی‌های روز عاشورا را آقاان خداجو نامید و به حمایت از آنها پرداخت!

گرچه فتنه‌گران کوشیدند که از عزاداری های محرم نیز به مثابه ابزاری برای پیش‌بردن مقاصد سیاه سیاسی خود هستفاده کنند کما اینکه پیش از این به همراه رای آقام در انتخابه همراهت، تصویر امام (ره)،‌ روز قدس، روز دانشجو هم اینچنین انجامه بودند،‌ اما در این کار ناکام ماندند.

 پس از ماه ها فتنه پیچیده‌ که حتی خواص را هم درگیر خود انجامه بود،خبه همراهثت فتنه گران در عاشورای ۸۸ و آشکار انجام گرفتن ماهیت ضد دینی-ایرانی آنها، غیرت حسینی(ع) را در رگ‌های آقام به جوشش انداخت و طومار ۸ ماهه فتنه ‌گری به همراه حماسه آقامی ۹ دی به پایان رسید.

نکته اینجهست، پس مانده های فتنه ۸۸ که همکاری آنها به همراه دشمنان ملت ایران در ائتلاف غربی-عربی برهمگان آشکار انجام گرفته، می خواهند به همراه گذشت زمان چهره کریه و پلید فتنه‌گران را بزک کنند و به همراه پررویی در مقام مدعی هم برآیند(!) اما عاشورای حسینی(ع) و حافظه تاریخی ملت ایران از وقایع تلخ و ناگوار سال ۸۸ که به همراه خیانت این افراد به وقوع پیوست، هیچگاه به آنها این اجازه را نخواهد داد عرض انداانجام میدهند و به همراهید بپذیرند همچون یزیدها و ابن زیادها و ابن سعدها به زبه همراهله دان تاریخ پرتاب انجام گرفته اند.