سیاه جامگان - غلظت گرد و غبه همراهر اهواز به ۴۷ برابر حد مجاز رسید • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

 

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تایم ۱۲:۴۷

Share/Save/Bookmark

اداره کل حفاظت از محیط زیست هستان خوزستان اعلام انجام: غلظت گرد و غبه همراهر موجود در هوای اهواز تا تایم ۱۱ صبح امروز به ۴۷ برابر حد مجاز رسید.

سیاه جامگان# اداره کل حفاظت از محیط زیست هستان خوزستان اعلام انجام: غلظت گرد و غبه همراهر موجود در هوای اهواز تا تایم ۱۱ صبح امروز به ۴۷ برابر حد مجاز رسید.

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست هستان خوزستان، میزان غلظت غبه همراهر موجود در هوای اهواز تا تایم ۱۱ صبح امروز به هفت هزار و ۱۳۵ میکروگرم بر مترمکعب رسیده که این میزان غلظت، زیاد از ۴۷ برابر حد مجاز هست.

 

میزان عادی ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب هست که بر این اساس میزان علظت گرد و غبه همراهر در منطقهستان اهواز پیش از ظهر امروز به ۶۶ برابر حد مجاز رسید.

 

توصیه می‌شود؛ بیماران قلبی و ریوی در این شرایط ضمن مصرف به موقع داروهای خود، به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و از منزل تا برطرف انجام گرفتن تکمیل آلودگی هوا بیرون نیایند. همچنین افرداد عادی در صورت کار ضروری داشتن و نیاز به خروج از منزل، حتماً از ماسک هستاندارد (ماسکهای مخصوص گرد و غبه همراهر) هستفاده کنند.

 

امروز مدارس اغلب منطقههای هستان خوزستان تعطیل اعلام انجام گرفته هست و ادارات در منطقههای هستان تا تایم ۱۲ فعال خواهند بود.