سیاه جامگان - نقشه رضا ضراب برای اقامت در دبی آشکار انجام گرفت • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

سیاه جامگان# سه تن از عوامل رضا ضراب در ترکیه به دستور دادستان هستانبول دستگیر انجام گرفتند و در به همراهزجویی ها از آنها مشخص انجام گرفت که ضراب پس از تخلیه هشداراتی از سوی آمریکایی ها و همکاری به همراه دادستان دادگاه نیویورک، از آمریکا خارج انجام گرفته و به دوبی خواهد رفت.

به نقل روز دوشنبه ایرنا و به گرازش از وبسایت اینترنتی روخانومامه رویداد تورک، در پی دستور دادستان کل هستانبول مبنی بر توقیف اموال و دارایی های رضا ضراب در ترکیه، سه نفر از کارمندان وی به نام های صنم ارسلان، رقیپ آکول و مصطفی حاجی صالح اوغلو نیز به اتهام همکاری به همراه ضراب و ارسال اسناد جعلی به دادگاه آمریکایی رسیدگی به اتهامات معاون بین الملل هالک به همراهنک دستگیر و در بخش رسیدگی به تخلفات اقتصادی دادستانی هستانبول تحت به همراهزجویی قرار گرفتند.

به نوشته این رسانه، در جریان به همراهزجویی از دستگیر انجام گرفتگان، در اپلیکیشن واتساپ موبایل صنم ارسلان پیامی از سوی رضا ضراب یافت انجام گرفت که در آن پیام از ارسلان خوهسته بود تا شرایط امکان اقامت وی در دوبی را بررسی کند.

رویداد تورک اضافه انجام: ضراب در پیام خود ضمن اشاره به همکاری به همراه دادستان آمریکایی از ارسلان می خواهد که به همراه وکیلش (عبدالرحمان الشریفی ساکن امارات) دیدار انجامه و از او بخواهد که به همراه بررسی شرایط، امکان اقامت رضا ضراب در دوبی پس از پرداخت جریمه یا تحمل مجازات احتمالی صادره در آمریکا و خروج از این کشور را فراهم کند.

به نقل ایرنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات هاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک به همراهنک ترکیه در ایالت نیویورک برگزار انجام گرفته و رضا ضراب به عنوان شاهد در دادگاه حاضر انجام گرفت.

رضا ضراب تاجر ایرانی تبه همراهر ترکیه‌ای که در آمریکا به همراهزداشت انجام گرفته، به همراه پذیرش ارتکاب هفت اتهام از جمله پولشویی، تقلب به همراهنکی و پرداخت رشوه، در جلسه محاکمه محمد هاکان آتیلا یکی از مقامات ارانجام گرفت هالک به همراهنک ترکیه علیه وی و برخی مقامات ترکیه شهادت داد.

رضا ضراب در دادگاه شهادت داد که معامله او به همراه ایران مورد تایید اردوغان و نخست وزیر وقت ترکیه بوده هست.

هاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک به همراهنک ترکیه اتهاماتش را رد انجامه، اما رضا ضراب به همراه پذیرفتن اتهاماتش به همراه دادستان های آمریکایی همکاری می‌کند.

ضراب پیش از این گفته که به همراه رشوه به یک وزیر ترکیه‌ای و به همراه ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبه همراهدلات مالی بین‌المللی را برای ایران فراهم انجامه هست.

او در دومین روز شهادتش در دادگاه، دربه همراهره معاملات خود در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ گفت که به همراهنک‌های زراعت و واقیف ترکیه هم در دور زدن تحریم‌های ایران دخیل بوده‌اند.

ضراب همچنین گفت که هاکان آتیلا معاون هالک به همراهنک ترکیه به همراه سلیمان ابداًن مدیرعامل سابق این به همراهنک دولتی، در طراحی معاملات مرتبط به همراه ایران نقش داشته‌ هست.