سیاه جامگان - نمایشگاه کتاب پایتخت به مصلی به همراهزگشت • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

سیاه جامگان# نقل کردگوی شورای سیهست‌گذاری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پایتخت از تعیین نهایی مکان برگزاری این نمایشگاه و آرزونجام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دربه همراهره این موضوع رویداد داد.
 
نقل کردگوی شورای سیهست‌گذاری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پایتخت از تعیین نهایی مکان برگزاری این نمایشگاه و آرزونجام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دربه همراهره این موضوع رویداد داد.
 
به نقل سرویس منطقهی «انتخاب»، همایون امیرزاده نقل کردگوی شورای سیهستگذاری دربه همراهره تصمیم نهایی برای مکان نمایشگاه کتاب اظهار انجام: محل برگزاری نمایشگاه کتاب پایتخت به عنوان حیاتیترین رویداد فرهنگی کشور و به همراه توجه به ابعاد بین‌المللی آن نیازمند امکانات و لوازمی هست که بر اساس همین نیاز در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تصمیم به انتقال محل برگزاری به منطقه آفتاب گرفته انجام گرفت.
 
او ادامه داد: در این مدت اگرچه همکاری و همراهی منطقهداری پایتخت برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه قابل توجه بود اما وجود بعضی مشکلات زیرساختی موجب انجام گرفت فعالان عرصه نشر نسبت به ادامه برگزاری نمایشگاه کتاب در منطقهآفتاب تا زمان تکمیل انجام گرفتن آن دچار تردید و به همراهخانومگری شوند. این موضوع در جلسه شورای سیهست‌گذاری نمایشگاه به همراه حضور تعدادی از معاونان محترم منطقهداری مورد توجه و بررسی دقیق قرار گرفت.
 
امیرزاده توضیح داد: علاوه بر آن جلسات متعددی برای بررسی افزایش موضوع برگزار انجام گرفت که در نهایت بر اساس اعلام مصلای امام خمینی (ره) مبنی بر تکمیل رواق‌های شرقی و غربی تا زمان برگزاری نمایشگاه، بر اساس نظر صنوف نشر و مصوبه شورای سیهست‌گذاری، سی و یکیمن نمایشگاه کتاب پایتخت در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد انجام گرفت.
 
نقل کردگوی شورای سیهست‌گذاری نمایشگاه کتاب پایتخت گفت: به صورت حتم ما تفاهم نامه شش ساله‌ای به همراه منطقهداری پایتخت برای در اختیار قرار گرفتن مجموعه منطقهآفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب داریم که تا سال ۱۴۰۰ اعتبه همراهر دارد و بر اساس همان تفاهم نامه چنانچه امکانات زیرساختی و فضای مسقف در این مجموعه تامین شود نمایشگاه کتاب در منطقهآفتاب برگزار خواهد انجام گرفت.
 
او افزود: در واقع این جابجایی به نوعی همکاری به همراه منطقهداری پایتخت برای ایجاد فرصتی در جهت آماده سازی افزایش منطقهآفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب پایتخت هست.
 
سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پایتخت از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد انجام گرفت.