سیاه جامگان نیوز - نخستین شکست ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

 

Share/Save/Bookmark

نخستین شکست ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل

سه شنبه ۲۸ منطقهيور ۱۳۹۶ تایم ۱۰:۵۹

روسیه و چین به ۱۲۸ کشوری که اعلامیه حمایت از خوهست مدیر‌جمهوری آمریکا، برای انجام ابداًحات در سازمان ملل را امضا انجامه‌اند، نمی‌پیوندند.

نخستین شکست ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل

به نقل سیاه جامگان نیوز به گرازش از سایت سازمان ملل، روسیه و چین به ۱۲۸ کشوری که اعلامیه حمایت از خوهست مدیر‌جمهوری آمریکا، برای انجام ابداًحات در سازمان ملل را امضا انجامه‌اند، نمی‌پیوندند. اعلامیه ارائه‌انجام گرفته می‌گوید سازمان ملل به همراهید به نیرویی موثرتر در مواجهه به همراه بحران‌های جهانی بدل شود.

مقامات روسی می‌گویند از ابداًحات سازمان ملل برای کهستن از کاغذبه همراهزی‌ها و بوروکراسی رایج در آن پشتیبه همراهنی می‌کنند، اما هر تغییری در ساختار این نهاد به همراهید از طریق گفتگوی اعضای آن به‌دست آید، و نه از طریق اعلامیه‌ای که ایالات متحده به تنهایی ارائه می‌کند.

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، به رویدادگزاری دولتی «تاس» گفته هست «ما همگی خوهستار افزایش نقش سازمان ملل در مسائل بین‌المللی هستیم» اما این نهاد به ابداًحات گسترده نیاز ندارد.

معاون وزیر خارجه روسیه نیز به همین رویدادگزاری گفته هست از منظر مسکو، ابداًحات، به همراهید «فراگیر» به همراهانجام گرفت، اما رایخانومی هست که دستیابی به توافق در مورد آن را ممکن می‌سازد.

چین نیز اعلامیه ارائه‌انجام گرفته را امضا نانجامه‌هست.

مدیر‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه از بروکراسی و سوءمدیریت در سازمان ملل متحد انتقاد انجامه و خوهستار انجام «ابداًحات جسورانه واقعی» در این سازمان انجام گرفت.

ترامپ گفته‌هست: «سازمان ملل در سال‌های اخیر به خاطر بروکراسی و سوء‌مدیریت نتوانسته هست پایان ظرفیت خود را فعال کند، حال آنکه بودجه این سازمان از سال ۲۰۰۰ حدود ۱۴۰ درصد و کارمندان آن زیاد از دو برابر انجام گرفته هست».

۱۲۸ کشور پیش‌نویس اعلامیه سیاسی ۱۰ ماده‌ای را که ایالات متحده تهیه انجامه، امضا انجامه‌اند. در این اعلامیه از تلاش‌های آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، برای «آغاز ابداًحات مؤثر و معنی‌دار» در سازمان ملل حمایت انجام گرفته‌هست.

پیش از این گزارش انجام گرفته بود که ایران نیز این اعلامیه را امضا نانجامه‌هست.

کد مطلب: ۳۹۲۵۱۴