سیاه جامگان - چگونه F-۱۵ سعودی در دام پدافند یمنی افتاد؟ • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

سیاه جامگان# تغییرات میدانی یمن در روزهای اخیر تعداد اتفاق حیاتی را رقم زده هست،از اصابت موشک پدافندی یمن به جنگنده اف ۱۵ عربستانی تا شکار زیردریایی جاسوسی ائتلاف سعودی‌.


به همراه گذشت زیاد از هزار روز از حمله ارتش سعودی و امارات به یمن، آنچه زیاد از کشته انجام گرفتن روزانه خانومان و کودکان این کشور، به همراهعث توجه کارشناسان و نهادهای بین المللی انجام گرفته، ابداعات و ابتکارات جالبی هست که از طرف یمنی ها در مقابل حملات متجاوزان رخ نمایی می کند؛ یک روز قایق های بدون سرنشین انتحاری، روز دیگر ارتقاء موشک های به همراهلستیک و به صورت حتم اخیرا حرکت هایی چشمگیر در بخش پدافند هوایی.

به همراه توجه به اینکه از ابتدای این تجاوز همه جانبه، مسئله نابود انجام گرفتن شبکه دفاع هوایی یمن و جنگنده های ارتش آن یکی از مشکلات بزرگ در دفاع مدافعان این کشور از سرزمین خود بود، ارتش سعودی به همراه پایان قوا اقدام به پلن ریزی حملات هوایی علیه مناطق نظامی و غیرنظامی یمن می انجام و هر به همراهر، علی رغم کشته انجام گرفتن زیادی آقام بی دفاع و غیرنظامی، دولت یا نهادی، یارای متوقف انجامن آنرا نداشت اما اکنون به نظر می رسد به همراه اقدامات ابتکاری نیروهای یمنی، این یکه تازی و جنایت هوایی عربستان و امارات، تا حدودی قابل رفع انجام گرفتن هست.
آغاز حرکات ابتکاری در پدافند هوایی یمن

روز نخست اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی، یک فروند پهپاد MQ-۹ آمریکا در نزدیکی صنعا سرنگون انجام گرفت و نیروهای یمنی اعلام انجامند که آنها این عملیات را به انجام رسانده و توانسته اند این پهپاد آمریکایی که در حال جاسوسی و کسب هشدار از مواضع و مناطق حساس سیاه جامگان یمن بود را به همراه موفقیت شناسایی و سپس در زمانی معقول، سرنگون کنند. سوال بزرگی که در این میان پیش آمد این بود که این پهپاد چگونه سرنگون انجام گرفته هست؟

اندکی بعد هم، فیلمی از شلیک یک موشک به سمت پهپاد مورد نظر و ساقط انجامن آن منتشر انجام گرفت. به همراه دقت و رعایت اصول حفاظتی توسط نیروهای یمنی، در فیلم مذکور، پرتابگر و موشک به طور تکمیل تار انجام گرفته اند و نمی توان از آن تصویر ها به هویت تکمیل و دقیق موشک پی برد. به صورت حتم دود خارج انجام گرفته از پشت موشک حداقل نشانگر این مسئله بود که به همراه یک سامانه پدافندی سوخت جامد رو به رو هستیم.

سپس تصویر های در فضای مجازی منتشر انجام گرفت که به نظر قطعات گمانجام گرفته پازل را در کنار هم قرار می داد دلیلکه برخی تصویر ها شناسایی که توسط ارتش عربستان تهیه انجام گرفته و در فضای مجازی پخش انجام گرفته نشانگر نصب موشک های هوا به هوای R-۲۷ آلامو و R-۷۳ آرچر ساخت روسیه بر پشت خودروهایی در یمن هست.

 چگونه F-۱۵ مغرور سعودی در دام پدافند یمنی افتاد+تصویر

موشک R-۲۷ یمنی ها _ مدل حرارتی ، نصب انجام گرفته بر روی یک خودرو

 چگونه F-۱۵ مغرور سعودی در دام پدافند یمنی افتاد+تصویر

موشک آر ۷۳ یمنی ها روی خودرو

یمنی ها در سالهای قبل تعدادی از این دو نوع موشک را برای جنگنده های میگ ۲۹ خود از روسیه خریداری انجامه اند. به همراه توجه به تصویر ها رویت انجام گرفته، مشخص هست نوع موشک آر ۲۷ هستفاده انجام گرفته از یمنی ها نیز حرارتی و نه راداری هست. موشک آر ۷۳ نیز که خود یک موشک حرارتی هست و نیازی به قفل راداری برای شلیک ندارد. احتمالا یمنی ها این دو موشک را تغییر کاربری داده و به همراه هستفاده از سیستم دنبالگیری حرارتی آنها، روی دنبال قفل انجامه و به سمت آنها شلیک انجام میدهند. برخی نمونه های این حرکت یعنی تبدیل موشک های حرارتی هوا به هوا به سامانه های دفاع هوایی، کوتاه، قبلا در دنیا نیز سابقه داشته و انجام انجام گرفته هست.
آیا تورنادو نیز ساقط انجام گرفت؟

اما طی ۴۸ تایم اخیر شاهد اتفاقات جالب و قابل تاملی در یمن بوده ایم. در ابتدا رویداد سقوط یک جنگنده تورنادوی سعودی اعلام انجام گرفت و یمنی ها تاکید انجامند که این جنگنده توسط پدافند هوایی ارتش یمن سقوط انجامه اما ارتش سعودی مشکل فنی را دلیل سقوط جنگنده خود اعلام انجام. دو خلبه همراهن جنگنده مذکور از هواپیما خروج اضطراری و نجات پیدا انجامند. فیلمی از لاشه این جنگنده سعودی اخیرا منتشر انجام گرفته هست. موضوع بروز مشکل فنی در جنگنده مذکور، می توانست مورد قبول واقع شود تا اینکه رویدادی حیاتیتر و مستندی قابل توجه تر، توسط نیروهای یمنی منتشر انجام گرفت.

چگونه F-۱۵ مغرور سعودی در دام پدافند یمنی افتاد+تصویر

خلبه همراهن تورنادوی سعودی در بیمارستان

به همراه فاصله کمی از اتفاق به همراهلا، رویداد اصابت یک فروند اف ۱۵ سعودی نیز توسط یمنی ها منتشر انجام گرفت. در ابتدا یمنی ها سندی برای حرف خود ارائه نانجامند و سعودی ها نیز در این به همراهره سکوت انجامند. اما پس از آنکه یمنی ها به همراه انتشار فیلمی تهیه انجام گرفته از یک دوربین حرارتی، لحظه رهگیری و مورد اصابت قرار گرفتن جنگنده سعودی را پخش انجامند ورق به طور کلی برگشت. به صورت حتم در فیلم مشخص هست که این جنگنده به همراه خیال آسوده و به همراه ارتفاع نسبتا پایین در آسمان یمن در حال پرواز بوده که متوجه خطر و شلیک موشک می شود و به همراه هستفاده از حالت پس سوز، به سرعت خود اضافه انجامه تا از مهلکه بگریزد اما در عین حال، اقدام به پرتاب شراره های حرارتی برای فریب موشک نیز می کند.

اما این دو اقدام خلبه همراهن سعودی نیز به همراهعث نانجام گرفت تا موشک به هواپیمای مورد نظر اصابت نکند و اتفاقی رقم خورد که تا مدتها، می تواند مورد بحث و بررسی کارشناسان پدافندی و هوانوردی قرار بگیرد دلیلکه پس از عملیات طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱، هیچگونه برخورد موشک به این مدل هواپیما توسط طرف مقابل، برای اف -۱۵ مدل E ثبت نانجام گرفته بود.

این نکته که سعودی ها همچنان دربه همراهره این فیلم سکوت اختیار انجامه اند، امری قابل توجه به نظر می رسد دلیلکه اصابت به جنگنده مورد نظر، امری تایید انجام گرفته هست اما این که سقوط انجامه یا توانسته به پایگاه خود به همراهزگردد، هنوز در این مرحله قابل تایید نیست. سکوت عجیب نه فقط مقامات بلکه مخاطبان سعودی حامی اقدامات نظامی این کشور در فضای مجازی، که روز قبل از آن رویداد سقوط جنگنده تورنادو و بستری انجام گرفتن خلبه همراهنان آن در بیمارستان را منتشر انجامه بودند، جالب و دستمایه تمسخر مخاطبان حامی مقاومت یمن انجام گرفته هست.

ارتش سعودی دارای دو مدل از جنگنده اف ۱۵ هست که یکی مدل سی، مخصوص دفاع و رزم هوایی و دیگری مدل اس هست که برای تهاجم به اهداف سطحی و بر اساس مدل E یا هسترایک ایگل توسعه پیدا انجامه هست. به همراه توجه به حضور در خاک یمن و عدم وجود تهدید هوا به هوا در این ناحیه، به احتمال زیاد به همراهلا هواپیمای مورد نظر از گونه اس بوده هست. عربستان سعودی ۷۲ فروند از این مدل را از آمریکا خریداری انجامه هست.

این هواپیما تقریبه همراه مشابه نمونه F-۱۵E هسترایک ایگل نیروی هوایی آمریکا هست. هانجام گرفتار دهنده های راداری AN/ALR-۵۶ ، سامانه اقدامات متقابل الکترونیکی ALQ-۱۳۵ و سامانه پخش کننده پوشاله و شراره مدل AN/ALE-۴۵ از جمله سامانه های نصب انجام گرفته بر روی این هواپیما هستند. این جنگنده دارای توانایی انجام ماموریت های رزم هوایی و حمله به اهداف سطحی هست و می تواند تا نهایتا ۱۰ تن حیاتیات را به همراه خود حمل کند.

سامانه شناسایی آمریکایی یمنی‌ها از کجا آمد؟

اما در جریان این رهگیری و دنبال قراردادن اف ۱۵ سعودی تصویری از سامانه شناسایی حرارتی مورد هستفاده برای شناسایی و تعقیب اف ۱۵ سعودی منتشر انجام گرفت که مشخصا آرم و مدل ساخت شرکت آمریکایی را برخود داشت و برای زیادی این سوال پیش آمد که یمنی ها این سامانه را از کجا بدست آورده اند. پاسخ این سوال این هست که: به احتمال زیاد از خود آمریکا !

 چگونه F-۱۵ مغرور سعودی در دام پدافند یمنی افتاد+تصویر
سامانه شناسایی ساخت آمریکا در یمن
سامانه ULTRA ۸۵۰۰ ساخت شرکت آمریکایی FLIR هست. ماجرا از آنجا آغاز انجام گرفت که در سال ۲۰۰۹ میلادی، وزارت آمریکا به همراه فروش بسته ارتقایی برای به همراهلگردهای هیویی یمن موافقت انجام که سامانه ULTRA ۸۵۰۰ بخشی از این قرارداد بود. در سند مربوط به این قرارداد، فروش سامانه ULTRA ۸۵۰۰ و یا چیزی شبیه به آن تایید انجام گرفته هست. به احتمال زیاد به همراهلا، منبع تهیه این سامانه همین فروش آمریکایی در سال ۲۰۰۹ بوده هست. این سامانه دارای دوربین دید در روز، دید فروسرخ ، توان تعقیب خودکار و به صورت حتم نشانه گذار لیزری هست.
 چگونه F-۱۵ مغرور سعودی در دام پدافند یمنی افتاد+تصویر
سند مربوط به فروش این سامانه به یمن در سال ۲۰۰۹
به هر حال هر آنچه که در رخداد مذکور قابل توجه جدی هست این مسئله هست که در حال حاضر و حداقل در شرایط فعلی، یمنی ها دارای نوعی از دفاع هوایی (حداقل در ارتفاع پایین) برای مقابله به همراه تهدیدات جنگنده ها، به همراهلگردها و پهپادهای دشمن هستند و از هم اکنون نیز زیادی از کارشناسان این حرکت یمنی ها را نوعی اخطار و مجبور انجامن هواپیماهای سعودی و اماراتی به افزایش ارتفاع پروازی یا احتیاط در نزدیک انجام گرفتن به مناطق حساس این کشور تفسیر انجامه اند که پیام کوچکی محسوب نمی شود

از سوی دیگر، کشیده انجام گرفتن خط بطلان بر این نظریه که یمنی ها تجهیزات دفاعی خود را از کشورهای دیگر بویژه ایران تهیه انجام میدهند، در ماجرای اخیر زیاد از هر چیز نمایان انجام گرفت دلیلکه برخی کارشناسان عربی بدون هشدار از قراردادی که دقیقا نشان می دهد سامانه مذکور از آمریکا تهیه و علیه جنگنده ساخت این کشور به کار رفته، تصور می انجامند این سامانه از سوی دیگران به یمنی ها داده انجام گرفته هست. به همراه این اوصاف، این آرزو و تصور که روزی فرارسد که تجهیزات پیشرفته آمریکایی موجود در ناحیه، علیه همپیمانان و نیروهای آمریکایی مصرف شود، دیگر یک رخداد غیرممکن تصور نمی شود و روزی فرا خواهد رسید که هر سربه همراهز متجاوز آمریکایی، در مقابل خود سلاح هایی مدرن از جمله آنهایی که آمریکا به کشورهای ناحیه فروخته را خواهد دید؛ انشاء الله..