سیاه جامگان - کشف نوزاد 7 روزه خانومده زیر خاک +تصویر • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

سیاه جامگان# یک منطقهوند سعودی که برای پیاده روی از منزل خارج انجام گرفته بود، نوزادی مدفون در زیر خاک را پیدا انجام.


این منطقهوند دربه همراهره آنچه برایش رخ داده بود اینگونه گفت:من برای پیاده روی از خانه بیرون رفتم اما در جایی صدای گریه یک نوزاد به گوشم رسید، صدا خیلی نزدیک بود اما اثری از نوزاد نمی دیدم تا اینکه متوجه یک گودال انجام گرفتم در حالی که چیزی درونش دفن انجام گرفته و مقداری خاک رویش ریخته بودند.

وی در ادامه صحبتهایش بیان انجام:کمی که جلوتر رفتم متوجه یک نوزاد انجام گرفتم که در گودال مدفون انجام گرفته بود، بیرون کشیدمش و به بیمارستان انتقالش دادم.

بنا بر گزارش روخانومامه عکاظ ، آقا به همراه مقامات امنیتی تماس گرفت تا آنها خود را به آنجا برساندند،تنها چیزی که والدین این نوزاد برای محافظت از او گذاشته بودند پارچه ای هست که به دور آن پیچیده انجام گرفته بود.
مقامات نوزاد را به نزدیک ترین بیمارستان انتقال داده و پس از تایید سلامتش او را به شیرخوارگاه منتقل انجامند.
کشف نوزاد 7 روزه مدفون زیر خاک در حالی که خانومده بود+تصویر