فرصت ها و تهدیدهای رسانه های دیجیتال • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

فرصت ها و تهدیدهای رسانه های دیجیتال

دسته بندی : فرهنگی سیاسی تاریخ : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

برای رفع آسیب های این رسانه ها ابتدا به همراهید بررسی انجام منظور از فرصت ها و تهدیدهای رسانه های دیجیتال چیست و اصولا کدام جنبه های این رسانه ها فرصت و کدام جنبه های آن تهدید هست.
رسانه های دیجیتال به طور قطع تغییرات شگرفی در جوامع پدیده آورده اند که هیچ شک و تردیدی در آن وجود ندارد. این رسانه ها میزان هشدارات و آگاهی آقام را در زمینه های مختلف به همراهلا برده اند. دسترسی آنان را به شاهراه های هشداراتی آسان انجامه اند و اخبه همراهر و هشدارات را در کاهشین زمان به مخاطبه همراهن ارائه انجام میدهند.
به همراه اینحال مزایا و فرصت های رسانه های دیجیتال فقط این نیست بلکه به همراه ارایه تعلیم های مجازی، زیادی از کلاس های دانشگاهی و مدرسه بدون حضور در این مراکز انجام می شود که از این نظر تغییرات زیادی در ارائه تعلیم های کاربردی ایجاد انجامه اند.
این رسانه ها همچنین میزان ارتبه همراهط فرد به فرد و گروه به گروه را به صورت تصویری فراهم انجامه اند که از این لحاظ یک انقلابی در این زمینه بوجود آمده هست.
به همراهاینحال رسانه های دیجیتال در کنار این همه مزیت ها، معایبی نیز دارد که عموما بخاطر فرهنگسازی نانجام گرفتن و نداشتن پلن رخ می دهد و می تواند آسیب هایی را نیز به همراه داشته به همراهانجام گرفت.
شاید یکی از حیاتیترین آسیب های این رسانه ها، رواج انواع شایعه ها از طریق انتشار مطالب مختلف به همراهانجام گرفت. یکی از حیاتیترین دلایل شیوع این آسیب ها ناکارآمدی رسانه های سنتی هست که درست، به موقع و سریع اخبه همراهر و تغییرات جامعه را منتصویر نانجام میدهند.
رسانه های دیجیتال به همراه ظرفیت های مختلفی که در اختیار دارند چنان تغییرات عظیمی در جامعه بوجود آورنده اند که توسعه آن یک ضرورت محسوب می شود اما می توان به همراه پلن ریزی های کارشناسانه و کاربردی میزان آسیب های آن را کاهش داد.
برای مثال اینترنت به همراه خود زیادی از امکانات را برای آسایش و رفاه و همچنین افزایش هشدارات جوامع بوجود آورد که اکنون نبود و دستکم محدود انجامن آن می تواند همه این دستاوردها را کمرنگ و بی اثر کند.
اکنون خیلی از مکاتبه همراهت اداری و غیر اداری، خرید و فروش کالاهای مختلف، اشتغال، مسایل مربوط به به همراهزرگانی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی، از طریق همین ابزار صورت می گیرد و به همراه این امکانات و تغییرات، آیا دنیایی بدون اینترنت و دستاوردهای آن امکان پذیر هست؟
شاید یکی از دستاوردهای حیاتی اینترنت صرفه جویی در وقت و کاهش ترافیک منطقهها به همراهانجام گرفت. هر تعداد به نظر می رسد تحقیق جامعی در به همراهره دستاوردهای اینترنت در کاهش ترافیک منطقهها و کاهش اتلاف وقت منطقهوندان نانجام گرفته اما همانطور که گفته انجام گرفت خیلی از کارهای آقام از مسایل اداری تا تعلیمی، خرید و فروش .. به همراه اینترنت انجام می شود و نبود این وسیله می تواند همین افراد را به خیابه همراهن ها و ادارات بکشاند و معضلات مختلفی از جمله افزایش ترافیک و آلودگی منطقهها را به دنبه همراهل داشته به همراهانجام گرفت.
هستفاده نادرست از اینترنت یا هر وسیله دیگر به فرهنگسازی آن جامعه بر می گردد.ابزاری به همراه چنین کارانجامی می تواند از جانب افرادی مثل خیلی از وسایل و ابزارهای مفید جامعه به شیوه منفی نیز هستفاده شود که در مقابل مزایا و فواید آن ناچیز هست.
یک مثال ساده :چاقو و یا کارد در همه خانه ها وجود دارد و یک ابزار دم دستی محسوب می شود. به همراه این ابزار می توان افراد را زخمی انجام و یا کشت، که صد به صورت حتم تاکنون به همراه هستفاده از همین وسیله شاهد اتفاقات بی شماری در این خصوص بوده ایم. آیا منطقی هست گقته شود بخاطر اینکه وجود چاقو در خانه و جامعه، مخل امنیت محیط هست بنابر این به همراهید آن را جمع آوری انجام. مسلما چنین نقل کردی برزبه همراهن کسی جاری نانجام گرفته هست .
به همراه اینحال یک تفاوت اساسی بین چاقو و اینترنت وجود دارد. رسانه های دیجیتال که یکی از آنها اینترنت هست معمولا محصولات و تولیدات آنها به همراه روح انسان سروکار دارد یعنی در این ابزار هم می توان مطالب معقول انتشار دهیم و هم مطالب نامعقول.
لذا به هیچ وجه نمی توان اینترنت را از خانومدگی انسان حذف انجام اما می توان به همراه تولید محتوای معقول در مقابل محتوای غیر معقول ایستادگی انجام.
کسانی که از خطرات برخی محصولات اینترنت صحبت انجام میدهند شاید نقل کردی به گزاف نگویند. خطر وجود دارد اما راههایی را نیز می توان برای پیشگیری از وقوع این خطرات پیش بینی انجام.
در زمان حاضر جامعه ما یک جامعه جوان هست و محصولات نامعقولی که تولید می شود معمولا دنبال تولیدکنندگان آن، جوانان هستند که معمولا بیکارند.
بیکاری و رانجام گرفت آن در جامعه معمولا مساله جوانان هست این مشکل آنان را می تواند به هر راهی بکشاند که یکی از آنها فضاهای مجازی هست.
جوانانی که شاغل هستند معمولا ازدواج انجام میدهند و وارد یک خانومدگی مشترک می شوند و افزایش دغدغه آنان نیز رفع مشکلات خانواده هست. در مقابل جوانانی که شغل ندارند نمی توانند تشکیل خانومدگی مشترک دهند و وارد مشکلات نوع دیگری می شوند.
نمونه اینگونه جوانان در اطرافمان زیاد هست یعنی نه شغل دارند و نه ازدواج انجامه اند. چنین جوانانی مستعد ورود به هر معضلی هستند و فضای مجازی به همراه محصولات معقول و غیر معقول، به همراهعث می شود آنان به آسودهی جذب این فضاها شوند.
اما نمی توان گفت که چون جوان بیکار هست و ممکن هست جذب فضای مجازی و معضلات آن شود به همراهید این امکانات را محدود یا تعطیل انجام.حتی خود مسئولان ذیربط نیز چنین اعتقادی ندارند یعنی همان مثال چاقو در ذهن انسان تداعی می کند که چون خیلی افراد امکان دارد به همراه این وسیله کشته شوند، بنابر این به همراهید آن را جمع آوری انجام، که این فرض غلطی هست.
بنابر این در بحث رسانه های دیجیتال شامل اینترنت، برخط (آنلاین) ، فیلم ها و به همراهزیهای رایانه ای، هنرهای دیجیتال و فضای مجازی ما چاره ای چیز این نداریم که معضلات فرهنگی و آسیبهایی را که ممکن هست ازاین طریق وارد جامعه شود به صورت ریشه ای رفع کنیم.
به عبه همراهرت دیگر ابتدا به همراهید در مقابل محصولات نامعقول این رسانه ها، محتوای معقول تولید کنیم و سپس مساله بیکاری، ازدواج، مسکن و سایر مشکلات این قشر را رفع کنیم تا به وضعیت پایدار برسیم.
ایجاد محدودیت برای رسانه های دیجیتال و بدگویی از این وسایل، راه حل مساله نیست و برای رفع این موضوع به همراهید به تجربیات و دانش کشورهای دیگر نیز توجه کنیم که چگونه آنان در این زمینه عمل انجامه اند. فراموش نکنیم در مورد آسیب های فضای مجازی، کشورهای پیشرفته و خاصه کشورهای ساخانومده این تکنولوژی مشکلات جامعه ما را ندارند.
برپایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال بهترین فرصتی هست که دربه همراهره فرصت و همچنین تهدیدهای این رسانه های افزایش بیندیشم.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال روز گذشته (شنبه) به همراه حضور سید عبه همراهس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی امام خمینی(ره) پایتخت آغاز به کار انجام.
در این مراسم از سه دستاورد حیاتی و جدید تولید انجام گرفته توسط متخصصان و فعالان حوزه فضای مجازی در زمینه رسانه‌های دیجیتال رونمایی انجام گرفت.
وجود هستودیو و تلویزیون نمایشگاهی در طول زمان برگزاری برای انعکاس اخبه همراهر نمایشگاه از حیاتیترین پلن‌های هر روز این رویداد رسانه ای فضای مجازی به شمار می آید.
آشنایی هرچه افزایش فعالان حوزه دیجیتال و شرکت‌های فعال به همراه آخرین تغییرات شده در حوزه رسانه‌های دیجیتال از اهداف این نمایشگاه هست.
برگزاری زیاد از ۱۲۰ کارگاه تخصصی و همچنین نشست‌های تخصصی به همراه موضوع فضای مجازی و رسانه های دیجیتال از بخش‌های جنبی این نمایشگاه خواهد بود.
یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در زیاد از ۳۰۰ غرفه و در صحن اصلی شبستان مصلای امام (ره) برگزار می شود.
یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال از ۲۰ تا ۲۷ آبه همراهن ‌ماه در مصلی امام‌خمینی(ره) پایتخت برپا هست.