می خواهیم به همراهزیگر اصلی تجارت الکترونیک صنایع دستی در دنیا به همراهشیم • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

به نقل سرویس میراث فرهنگی و گردشگری سیاه جامگان فرهنگی ، بهمن نامور مطلق روز یکشنبه در همایش کمپین صادراتی محصولات صنایع دستی که در آمفی تئاتر سازمان میراث فرهنگی برگزار انجام گرفت، افزود: به همراهید از فناوری های نوین که به سرعت در حال پیشرفت هست بهره گرفت تا برای فروش محصولات صنایع دستی وارد رقابت های جهانی شویم.
وی افزود: اکنون در کشور شرکت های نیکوی چون «زبردستان»، «چونک» و «زودل» را داریم که در عرصه فروش صنایع دستی الکترونیک قدرتمند هستند و از پیوستن دیگر شرکت ها و هستارتاپ ها به این مقوله هستقبه همراهل می کنیم.
نامور مطلق گفت: به وسیله این شرکت های فعال می توان مخاطبه همراهن بین المللی را شناخت و سلیقه آنان را دانست و به همراه حفظ اصالت، کالای به روز به آنان ارائه انجام.
وی ادامه داد: رنگ و فرم قدیمی دیگر طالب ندارد. برای جهانی انجام گرفتن به همراهید به همراه حفظ اصالت هنرهای سنتی به همراه سبک خانومدگی امروز همراه بود.
معاون صنایع دستی کشور یادآور انجام گرفت: به همراهید الگوهای بزرگ جهانی تجارت الکترونیک مثل «علی به همراهبه همراه» و «اکسیر» را مد نظر قرارداد و به مدل ایرانی خود برسیم.
نامور مطلق گفت: تجارت الکترونیک به سرعت جهان را در می نوردد و امروزه به موبه همراهیل رسیده و برای موفقیت و شکوفایی صادرات به همراهید کارگاه های تولیدی به آنها متصل شود.