کاهش هزینه پارکینگ برای زائران سیاه جامگان درازای هرروزبه۵۰۰۰تومان • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به نقل موکب سیاه جامگان حسینی : با هم به همراه آغاز حرکت زائران سیاه جامگان حسینی به سمت مرزهای کشور، برخی مشکلات در خدمات‌دهی‌ و هزینه‌تراشی‌های بی‌مورد موجب آزردگی زائران انجام گرفته که نمونه اخیر آن اخذ ورودی  ۵۰ هزار تومانی به همراهبت هزینه پارکینگ در پایانه مرزی چزابه بود.

بعد از انتشار رویداد ورودیه ۵۰ هزار تومانی برای پارکینگ مرز  چزابه از سوی موکب سیاه جامگان حسینی، نقل کردگوی ستاد مرکزی سیاه جامگان حسینی و فرماندار دشت آزادگان بر پیگیری قاطع این مسئله و برخورد جدی به همراه خاطیان تاکید انجامند.

عبدالرضا سعیدی نیا؛ فرماندار دشت آزادگان پس از بررسیهای لازم دربه همراهره قیمتهای ورودی و شبه همراهنه‌روزی پارکینگهای چزابه که مورد انتقاد انجام گرفتید آقام قرار گرفت، اظهار انجام: امروز بعد از انتشار رویداد قیمتهای نامعقول پارکینگهای چزابه به به همراهزدید از این نقاط مبه همراهدرت انجامیم.

وی ادامه داد: دست‌اندرکاران پارکینگها در توجیه عمل خود اذعان انجامند که مبلغ ورودی ۵۰ هزار تومانی در اصل به‌صورت ودیعه از زائران گرفته می‌شود و قیمت واقعی پارکینگها در هر ۲۴ تایم ۵ هزار تومان هست.

فرماندار دشت آزادگان ادامه داد: مسئولان پارکینگها تاکید داشتند که این پول ودیعه (ورودی ۵۰ هزار تومان) در زمان به همراهزگشت زائران مورد حسابرسی قرار می‌گیرد و به همراه توجه به حساب شده مابه‌التفاوت به آنها پرداخت می‌شود یا اگر تعداد روزهای بهره‌گیری از پارکینگها زیاد از مبلغ دریافت انجام گرفته به همراهانجام گرفت، به همراهقی مبلغ پارکینگ (مبلغ زیاد از ۵۰ هزار تومان) از زائران گرفته می‌شود!

سعیدی‌نیا تاکید انجام: به همراه تذکری که به مسئول پارکینگها داده انجام گرفت این مبلغ ورودی ۵۰ هزار تومان که در حقیقت به همراه توجیه آنها پول ودیعه محسوب می‌انجام گرفت، از چرخه پارکینگهای چزابه حذف انجام گرفت و طبق همان تعرفه واقعی زائران به همراهید به همراهبت هر ۲۴ تایم فقط حدود ۵ هزار تومان  پرداخت کنند و پولی اضافه‌تر را به پارکینگها ندهند.

وی دربه همراهره این مسئله که زائران سیاه جامگان حسینی از نرخهای تعیین انجام گرفته برای پارکینگهایی که در واقع گوشه‌ای از بیابه همراهن هستند و هیچ یک از امکانات پارکینگ را ندارند اما برای هر روز ۵ هزار تومان از زائر دریافت می‌شود، گفت: پارکینگها در چزابه زیرنظر همیاری منطقهداری هست و آنها نیز فعالیتهایی همانند دیوارکشی، هستخدام کارگر و نگهبه همراهنی را انجام داده‌اند که در اصل این مبلغ برای ارائه خدمات گرفته می‌شود!

فرماندار دشت آزادگان توضیح داد: نگهبه همراهنی از خودروی زائران سیاه جامگان حسینی در پارکینگهای چزابه به‌صورت پایان‌وقت انجام می‌گیرد که این پلن‌ریزیها نیز برای آسایش و رفاه زائران خواهد بود.

سعیدی‌نیا به همراه بیان اینکه امکانات لازم برای هستقبه همراهل از زائران سیاه جامگان حسینی فراهم هست، اظهار انجام: ظرفیت پارکینگهای خودروهای زائران سیاه جامگان حسینی حدود ۵۰ هزار دستگاه در نظر گرفته انجام گرفته هست.

منبع: تسنیم

Print Friendly, PDF & Email